← Terug naar vorige pagina

Wie is belanghebbende bij APV-evenementenvergunning (gevolgen van enige betekenis)


De burgemeester van Hilvarenbeek verleent elk jaar weer een evenementenvergunning voor het hardcorefestival Decibel Outdoor, drie dagen lang tot diep in de nacht. In het daartegen ingestelde beroep verklaarde de rechtbank enkele omwonenden niet-ontvankelijk, omdat zij geen gevolgen van enige betekenis zouden ondervinden van dit festival en dus niet in een eigen, persoonlijk belang waren getroffen door de vergunning. Maar uit een geluidsonderzoek bleek dat zelfs bij de appellant die het verst weg woonde, op ongeveer zeven kilometer van het festivalterrein, nog een fors geluidniveau werd gemeten: 49 dB(A) en 73,5 dB(C) (de laatste eenheid wordt gebruikt voor het normeren van bastonen). In de woorden van de akoesticus: ‘Muziek goed hoorbaar, dreun ook’. Het verwondert dan ook niet dat de Raad van State in zijn uitspraak van 27 december 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:4279) oordeelde dat hier wel degelijk sprake was van gevolgen van enige betekenis. De omwonenden waren dan ook ontvankelijk in hun beroep.

Geen samenvattingen beschikbaar.

  • ECLI:NL:RVS:2018:4279

    Bij besluiten van 9 augustus 2017 heeft de burgemeester aan B2S B.V. een evenementenvergunning verleend voor het organiseren van Decibel Outdoor.

    Lees verder

Geen regelgeving beschikbaar.

Geen naslag beschikbaar.

ECLI ECLI:NL:RVS:2018:4279
Datum publicatie 11-01-2019