Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Van het bestemmingsplan naar het omgevingsplan – deel II

Onder de Omgevingswet zal het bestemmingsplan worden vervangen door het omgevingsplan. Het omgevingsplan is vergelijkbaar met het bestemmingsplan, maar is een stuk uitgebreider. In het omgevingsplan zullen immers niet alleen regels met betrekking tot de ruimtelijke ordening worden opgenomen, maar daarnaast ook regels over horeca, evenementen, parkeren, het kappen van bomen en andere onderwerpen. Daarnaast zal een deel van de rijksregels worden overgeheveld naar gemeenten, die daarover ook een eigen regeling kunnen ontwerpen (de “bruidsschat“). In deze blog bespreekt Tessa Sintemaartensdijk een aantal belangrijke verschillen tussen het bestemmingsplan en het omgevingsplan. Eerder schreef zij al deze blog over het omgevingsplan.

19 oktober 2020

Geen actualiseringsplicht meer

Voorheen waren gemeenten verplicht om iedere 10 jaar een nieuw bestemmingsplan vast te stellen. In aanloop naar de Omgevingswet is deze actualiseringsplicht nu al vervallen. Gemeenten mogen onder de Omgevingswet zelf bepalen wanneer het tijd is om een nieuw omgevingsplan vast te stellen. Dit kan dus na 3, 7, maar ook na 12 jaar zijn. Op het moment dat een vergunning wordt verleend voor een grote buitenplanse afwijking van het bestemmingsplan (onder de Omgevingswet een buitenplanse omgevingsplanactiviteit genoemd) dient dit echter wel binnen 5 jaar in het omgevingsplan te worden verwerkt.

Overgangsrecht niet meer standaard in omgevingsplan

Onder het huidige recht zijn gemeenten verplicht om standaard iets over het overgangsrecht op te nemen in het bestemmingsplan. Het overgangsrecht houdt kortgezegd in dat gebruik dat in strijd is met het “nieuwe” bestemmingsplan, maar wel was toegestaan onder het “oude” bestemmingsplan, onder voorwaarden voor de duur van het “nieuwe” bestemmingsplan mag worden voortgezet. Hiermee kan worden voorkomen dat gebruik van een perceel na een bestemmingswijziging illegaal wordt en een perceeleigenaar gehouden is om de activiteiten op zijn perceel onmiddellijk te staken. Onder de Omgevingswet wordt het overgangsrecht niet meer standaard toegepast, maar zal dit per geval worden bekeken. Het is even afwachten hoe dit in de praktijk zal uitpakken en wat voor gevolgen dit heeft voor perceeleigenaren.

Inwerkingtreding Omgevingswet

Na al meerdere malen te zijn uitgesteld, werd in mei 2020 bekend dat de Omgevingswet op 1 januari 2022 in werking zal treden. Veel gemeenten zijn al druk bezig met het opstellen van een omgevingsplan. Waarschijnlijk zullen er in deze laatste fase voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet niet veel bestemmingsplannen meer vastgesteld worden. Gemeenten hebben na de inwerkingtreding van de Omgevingswet tot 2029 de tijd om een definitief omgevingsplan vast te stellen. Tot die tijd blijven de regels uit het “oude” bestemmingsplan nog gelden.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.