Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Van het bestemmingsplan naar het omgevingsplan

Eind vorig jaar zijn wij een serie blogs gestart over de nieuwe Omgevingswet. Zoals bekend zal het bestemmingsplan onder de Omgevingswet worden vervangen door het omgevingsplan. Dit is een van de belangrijkste wijzigingen die de inwerkingtreding van de Omgevingswet met zich meebrengt. In deze blog gaan wij in op de belangrijkste verschillen tussen het bestemmingsplan en het omgevingsplan.

14 juli 2020

Eén omgevingsplan voor de hele gemeente

Binnen een gemeente kunnen meerdere bestemmingsplannen worden opgesteld, bijvoorbeeld een bestemmingsplan voor de dorpskern, het buitengebied, en het bedrijfsterrein. Onder de Omgevingswet wordt per gemeente nog maar 1 omgevingsplan opgesteld. Het is nog even afwachten of dit voor de praktijk eenvoudiger werkt of juist onoverzichtelijker wordt.

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet zullen alle bestemmingsplannen van rechtswege worden omgezet in omgevingsplannen. Gemeenten krijgen vervolgens tot 2029 de tijd om een definitief omgevingsplan op te stellen.

Uitgebreider dan bestemmingsplan

Het omgevingsplan is een uitgebreider plan dan het bestemmingsplan. Het omgevingsplan zal namelijk ook een groot deel van de bepalingen in de huidige gemeentelijke verordeningen bevatten, zoals de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), de Monumentenverordening, de Ligplaatsverordening en de Huisvestingsverordening. Allerlei regels over inritten, monumenten, ligplaatsen, het splitsen van woningen en nog veel meer zal dus in het omgevingsplan worden opgenomen.

Daarnaast zal een deel van de regels die nu nog op rijksniveau geregeld worden, overgeheveld worden naar gemeenten. Dit pakket aan regels wordt de zogenaamde “”bruidsschat” genoemd. Gemeenten mogen zelf bepalen of zij de regels uit de “bruidsschat” willen opnemen in het omgevingsplan, willen wijzigen of schrappen. Over de “bruidsschat schreven wij eerder al deze blog. Dit betekent bij voorbeeld dat het aan gemeenten is om te bepalen welke geluidsnormen aanvaardbaar zijn bij woningen.

Functie in plaats van bestemming

In een bestemmingsplan is aan ieder perceel binnen het plangebied een bepaalde bestemming toegekend, bijvoorbeeld de bestemming “Wonen”, “Bedrijven”, “Horeca” of “Agrarisch”. Met de komst van de Omgevingswet zal aan een perceel een functie worden toegekend in plaats van een bestemming. De functie komt grotendeels overeen met de bestemming, maar is wel iets ruimer. In de literatuur bestaat nog discussie over de vraag in hoeverre de functie nu echt verschilt van de bestemming, of dat het alleen gaat om een andere benaming.

Vanwege het feit dat in het omgevingsplan ook een groot deel van de gemeentelijke verordeningen zal worden opgenomen, kan naast de reguliere functies, zoals “Wonen” en “Bedrijven”, daarnaast ook worden bepaald dat op een perceel al dan niet een terras is toegestaan, een markt is toegestaan, wel of niet een uitrit mag worden aangelegd of al dan niet loslopende honden zijn toegestaan.

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.