nieuws

Kamerbrief bij memorie van antwoord over wetsvoorstel informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken

02-02-2018

Staatssecretaris Keijzer (EZK) stuurt de Eerste Kamer de memorie van antwoord over het wetsvoorstel informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken.

Hierbij bied ik uw Kamer, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, de memorie van antwoord aan inzake het wetsvoorstel houdende regels over de informatie-uitwisseling betreffende bovengrondse en ondergrondse infrastructuur van netten en netwerken ter voorkoming van graafschade en ter bevordering van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid, alsmede de wijziging van de Telecommunicatiewet ter bevordering van medegebruik van fysieke infrastructuur en van de gecoördineerde aanleg van civiele netwerken (Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken). Het wetsvoorstel dient ter implementatie van de richtlijn betreffende de verlaging van de kosten voor breedband (Richtlijn 2014/61/EU).

Tevens wil ik u hierbij informeren dat op 25 januari de Europese Commissie heeft besloten Nederland voor het Hof van Justitie van de EU te dagen voor de vertraging die is opgelopen bij het omzetten van de richtlijn. Uiterlijk 1 januari 2016 had de richtlijn in nationale wetgeving moeten zijn omgezet. De inbreukprocedure tegen Nederland is in maart 2016 ingeleid en het met redenen omklede advies in het kader daarvan is in september 2016 uitgebracht. De Commissie vraagt het Hof nu Nederland een dwangsom van ruim € 87.000 op te leggen. Blijft de omzetting onvolledig en bevestigt het Hof het standpunt van de Commissie, dan moet de dwangsom worden betaald vanaf de datum van de uitspraak, of een door het Hof vastgestelde latere datum, tot de omzetting is voltooid.

Download: Memorie van antwoord over wetsvoorstel informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken

Staatssecretaris Keijzer (EZK) reageert op vragen en opmerkingen van de Eerste Kamer over het wetsvoorstel informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken. De volledige titel van dit wetsvoorstel is wetsvoorstel houdende regels over de informatie-uitwisseling betreffende bovengrondse en ondergrondse infrastructuur van netten en netwerken ter voorkoming van graafschade en ter bevordering van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid, alsmede de wijziging van de Telecommunicatiewet ter bevordering van medegebruik van fysieke infrastructuur en van de gecoördineerde aanleg van civiele netwerken.

Gerelateerd nieuws

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in