Menu

Zoek op
rubriek

Een professional aan het woord: “Achter de geraniums? Niks voor mij. Ik wil erop uit!”

-

3 december 2020

Interview

Interview
 
Bloed kruipt waar het niet gaan kan. Alo Refwutu had al met pensioen gekund, maar dat is niets voor hem – liever loopt hij namens Kinran rond in Amsterdam als Toezichthouder Wabo, waakzaam op illegale bouwwerkzaamheden. Lees over zijn rondjes door de stad, kritische inspecties en soms stevige maatregelen. Faik Kinran en ik leerden elkaar kennen bij een andere organisatie. Daar begon ik in 1998. Zo lang ken ik Faik dus al. Toen ik hoorde dat hij voor zichzelf was begonnen heb ik weer contact gezocht. Inmiddels werk ik alweer zes jaar voor Kinran.

Illegale bouw Amsterdam

Op dit moment werk ik als Bouwinspecteur in stadsdeel centrum in Amsterdam. Sinds corona begint mijn werkdag heel vroeg – om kwart voor zeven al loop ik uit de metro en start ik mijn ronde in mijn rayon. Rond tienen ben ik weer binnen op kantoor voor overleg en administratief werk. Ook in deze coronatijd wordt er nog vaak illegaal gestript, gesloopt en/of gebouwd in bestaande panden en monumenten. Zeker in monumentale panden mag je niet zomaar dingen veranderen – je hebt er een omgevingsvergunning voor nodig. Om hier toezicht op te houden, lopen wij door het centrum en controleren we projecten. Gaat het bijvoorbeeld om een pand van vóór 1994, dan heb je vaak te maken met asbest, en daardoor met bepaalde wetten en regels. Het Asbestverwijderingsbesluit 2015 bepaalt dat eerst een volledige inventarisatie van het gebouw nodig is. Hiervan wordt een uitgebreid rapport opgemaakt; het Asbestinventarisatierapport. Alleen met dit rapport kan een woning- of pandeigenaar toestemming krijgen om te (ver)bouwen.

Inspectie van gebouwen

Mijn werk bestaat vooral uit inspecteren, rapporteren en eventueel handhaven. Mijn speurwerk begint al aan de buitenkant van een (monumentaal) gebouw. Ik inspecteer de gevels op ventilatieroosters. Eenmaal binnen let ik op brandcompartimenteringen en –scheidingen, mechanische ventilatie en rook- en brandmelders. Van die laatste moet er bij bestaande bouw ten minste één aanwezig zijn op iedere bouwlaag en overloop. Liefst aangesloten op het lichtnet, maar dat is nog niet verplicht. Tijdens mijn inspectie maak ik zoveel mogelijk foto’s. Ik ben nogal perfectionistisch, dus ik wil een zo compleet mogelijk rapport aanleveren. Hier staan ook alle afspraken in. Collega’s en juristen moeten alles snel en eenvoudig terug kunnen vinden. Bij grotere en complexe monumentale panden gaan we met een multidisciplinair team op pad. Zo controleert de brandweer op brandveiligheid en kijkt Monumenten & Archeologie naar (constructieve-) onderdelen met monumentale waarde. Ieder onderdeel moet duidelijk terugkomen in het constateringsrapport dat we opstellen.

Ingrijpen bij illegale werkzaamheden

Is er sprake van illegale bouw– en/of sloopwerkzaamheden, dan neem ik direct polshoogte. Blijkt er geen vergunning of sloopmelding te zijn (af)gegeven voor de aangetroffen werkzaamheden? Dan ben ik genoodzaakt de activiteiten direct stil te leggen. Zeker als het om asbest gaat, is dit ook om veiligheidsredenen. We zien natuurlijk liever dat het niet nodig is, maar als eigenaren dan toch doorgaan met hun werkzaamheden, riskeren ze een hoge boete. In zulke situaties stuur ik de betrokkenen altijd een stilleggingsbrief met daarin mijn bevindingen, om welke onderdelen en activiteiten het gaat, de geldende regels en waarom het werk is stilgelegd. Soms is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Eén keer bleek de eigenaar in Brazilië of Panama te wonen. Zie zo iemand dan maar eens snel op te sporen.

Still going strong

Zo lang het nog goed gaat en ik het leuk vind, blijf ik aan het werk. Ik zit al op AOW-leeftijd, maar achter de geraniums zitten is niets voor mij. Hetzelfde geldt voor bureau– en binnenwerk – ik wil erop uit. Ook privé overigens. Ik doe veel aan fitness en voel me nog sterk en goed. Zo lang ik het naar mijn zin heb, werk ik door. Mede dankzij de sfeer bij Kinran. Er is geen hiërarchie, veel betrokkenheid en niemand kijkt er raar van op aan dat ik boven pensioenleeftijd nog aan het werk ben. Geweldig.

Artikel delen