Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Boekomslag Aanvullingswetten bodem, geluid, grondeigendom en natuur Omgevingswet

Aanvullingswetten Omgevingswet, Tekst en Toelichting

 
De uitgave Aanvullingswetten Omgevingswet, Tekst en Toelichting bevat de tekst en een artikelsgewijze toelichting op de Aanvullingswetten bodem, geluid, grondeigendom en natuur. Deze Aanvullingswetten vullen de Omgevingswet aan, die in 2019, samen met vier algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s) en de Invoeringswet Omgevingswet in werking treedt.

Bouwbesluit 2012, Tekst & Toelichting

 
Het Bouwbesluit 2012 bevat bouwtechnische voorschriften waaraan alle Nederlandse bouwwerken en verbouwingen aan moeten voldoen. De voorschriften betreffen zaken als gezondheid, duurzaamheid, bruikbaarheid en veiligheid. Deze uitgave bevat de Toelichting op het Bouwbesluit 2012 zoals dat luidt op 1 juli 2020. In deze uitgave is tevens een handzame tabel opgenomen met daarin alle besluiten die samen het Bouwbesluit 2012 vormen, met data, staatsbladnummers en inwerkingtredingsbesluiten.
Boekomslag Invoeringswet Omgevingswet

Invoeringswet Omgevingswet, Tekst & Toelichting

 
Deze uitgave bevat de tekst en een artikelsgewijze toelichting op de Invoeringswet Omgevingswet. Deze wet zorgt voor invoering van de Omgevingswet in 2019, die dan samen met vier algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s) in werking treedt. Met deze uitgave kunnen overheden, bedrijven, organisaties, burgers, rechters, wetenschappers en studenten zich voorbereiden op de implementatie van het nieuwe omgevingsrecht.
Boekomslag Omgevingswet Compleet, Tekst & Toelichting

Omgevingswet Compleet, Tekst & Toelichting

 
Met Omgevingswet Compleet, Tekst & Toelichting vindt u in één boek de meest actuele tekstvoorstellen van de Omgevingswet, die vier uitvoerings-AMvB’s, het overgangsrecht en de relevante artikelen van de Wet op de economische delicten. Elk artikel wordt gevolgd door een artikelsgewijze toelichting uit de parlementaire geschiedenis, zodat in één oogopslag duidelijk is wat de wetgever precies heeft bedoeld. Opgenomen zijn de volledige teksten van: - Omgevingswet - Omgevingsbesluit - Besluit kwaliteit leefomgeving - Besluit activiteiten leefomgeving - Besluit bouwwerken leefomgeving
Boekomslag Wet Milieubeheer

Wet Milieubeheer, Tekst & Toelichting

 
De Wet milieubeheer (Wm) biedt het algemene kader van de milieuwetgeving. Deze wet bepaalt wie, wanneer en op welke manier het milieu beschermd dient te worden. Verder bepaalt de Wm welke overheid welke vergunningen en plannen moet opstellen. Deze uitgave bevat per wetsartikel een uitgebreid commentaar op basis van de parlementaire stukken en geeft per wetsartikel direct toegang tot de relevante jurisprudentie en naslaginformatie.