Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Cor van Zadelhoff

In 1989 is Cor als stagiair bij het Rentmeesterskantoor begonnen waarbij hij zich bezighield met pacht, melkquotum en ruilverkavelingszaken. Daarop is hij in dienst getreden en sinds 1995 mede-aandeelhouder. Zijn praktijk bestaat uit het tot stand brengen van transacties, (op basis van een exceptioneel ontwikkeld gevoel voor kansen in de markt). Zowel voor agrarische doeleinden als voor objecten die onttrokken worden aan het agrarisch gebruik. Ook is hij beherend rentmeester voor een aantal opdrachtgevers. Door het hebben van deze verschillende werkzaamheden blijft hij zijn vak uitdagend vinden. Naast zijn werkzaamheden bij Overwater heeft Cor een vleesveehouderij bedrijf. Deze praktijkkennis past hij weer toe als rentmeester.