Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Wiersma, Klaas

Klaas Wiersma is partner advocaat bij Loyens&Loeff. Hij heeft meer dan 19 jaar ervaring in het arbeidsrecht in de meest brede zin, met een specifieke focus op de arbeidsrechtelijke kant van, veelal internationale, M&A-deals, medezeggenschapstrajecten, herstructureringen en collectief ontslag, en grensoverschrijdende arbeid.