Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Tom Barkhuysen

Barkhuysen, Tom

Tom Barkhuysen is gespecialiseerd in algemeen bestuursrecht, toezicht en handhaving, subsidies, huisvesting, vergunningen, onteigening, overheidsaansprakelijkheid en openbaarheid van bestuur. Daarnaast behoren publiekrechtelijke geschillen, publiekrechtelijk organisatierecht, mensenrechten, staatssteun, Europees bestuursrecht en onderwijsrecht tot zijn specialismen.