Menu

Zoek op
rubriek

Smit, Jarno

Advocaat: Ondernemen, Intellectuele eigendom en ICT, Privacy.

Jarno denkt als een ondernemer. Dus een contract is voor hem niet alleen een goede manier om afspraken vast te leggen, maar ook een manier om tijd en geld te besparen. Want goede afspraken kunnen voorkomen dat er überhaupt onenigheid ontstaat. Dat Jarno in z’n vrije tijd kitesurft laat zien dat hij lef heeft. Altijd fijn mocht het tot een procedure komen. Maar als een alternatieve koers meer in uw belang is, dan zal hij u daarop wijzen.

Als contractenrechtspecialist staat hij u bij met het opstellen en uitonderhandelen van commerciële contracten, zoals een samenwerkingsovereenkomst, distributieovereenkomst, koop- en leveringscontract, licentieovereenkomst of geheimhoudingsovereenkomst. Zijn kennis van het Intellectuele Eigendoms- en privacyrecht komt daarbij vaak goed van pas. Meldt u zich bij hem met een geschil, dan kiest hij een koers die ervoor zorgt dat het u voor de wind gaat.