Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Ron van der Linden

Ron is een verandermanager die bestuurlijke opgaven weet te koppelen aan maatschappelijke participatie met inwoners en stakeholders. Hij heeft oog voor de verschillende belangen, posities en bestuurlijke verhoudingen. Begonnen als bewonersondersteuner in de stadsvernieuwing in Rotterdam en Amsterdam in de naoorlogse wijken heeft Ron een brede ervaring opgebouwd met de wijkaanpak in diverse (grote) steden en op managementniveau in het sociaal domein. Voor Over Morgen werkt hij aan het project ‘toekomstbestendige wijken’.