Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Plantinga, Fokke

 

Fokke Plantinga
Als digitaliseringsdeskundige, heeft Fokke in zijn werk vrijwel dagelijks te maken met concrete informatievragen en de manier waarop deze via het omgevingsinstrumentarium en de daarmee samenhangende informatiebronnen beantwoord kunnen worden. Fokke is dan ook goed in staat om de omgevingsdocumenten te analyseren en hiervoor specifieke toepassingen op te stellen. Fokke is nauw betrokken bij de ontwikkelingen rondom de kerninstrumenten van de Omgevingswet. Zowel intern als bij diverse, landelijke initiatieven. Al vanaf 2000 is hij betrokken bij het opstellen van de diverse standaarden zoals de RO-standaarden en de nieuwe STOP/TPOD standaarden. Fokke is klantgericht, georganiseerd en competent. Van¬uit zijn kennis en ervaring weet hij heel goed verbanden te leggen tussen verschillende disciplines. Hij kan moeilijke materie op een enthousiasmerende wijze helder uitleggen en neemt alle tijd om vragen te beantwoorden.