Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Noordhoek, Ineke

Noordhoek, Ineke

Ineke adviseert over juridische procedures, met name in relatie tot projecten die met een Tracébesluit, Inpassingsplan of Projectplan Waterwet worden voorbereid. Ineke kan putten uit ruime praktijkervaring ten aanzien van juridische vraagstukken die zich in de loop van dergelijke projecten kunnen voordoen. Binnen Arcadis maakt zij deel uit van het kernteam Omgevingswet en adviseert zij met name overheden over de veranderingen als gevolg van de Omgevingswet.