Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Marc Marcusse

Marcusse, Marc

Marc is gespecialiseerd in ontwikkeling, financiering en exploitatie van duurzame energie projecten, zoals het opwekken van duurzame warmte (waaronder geothermie) en warmtenetten, windenergie, en zon op dak en land.