Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Lieshout, Marit van

Marit van Lieshout is een Senior Consultant Energy transition in Industry. Haar expertise ligt op het vlak van verduurzaming van de procesindustrie. De laatste jaren verschuift haar focus van evaluatie van energie-efficiency beleid in de EU28 en indicatieve roadmaps voor industriele gebieden zoals gebruikt aan de klimaattafels, naar strategische studies voor individuele bedrijven waarin geconcretiseerd wordt hoe bedrijven strategieën kunnen ontwikkelen om binnen de randvoorwaarden van het economische systeem waarin ze functioneren daadwerkelijk hun bijdrage aan de energietransitie te kunnen maken.

Marit van Lieshout is een Senior Consultant Energy transition in Industry. Haar expertise ligt op het vlak van verduurzaming van de procesindustrie. De laatste jaren verschuift haar focus van evaluatie van energie-efficiency beleid in de EU28 en indicatieve roadmaps voor industriele gebieden zoals gebruikt aan de klimaattafels, naar strategische studies voor individuele bedrijven waarin geconcretiseerd wordt hoe bedrijven strategieën kunnen ontwikkelen om binnen de randvoorwaarden van het economische systeem waarin ze functioneren daadwerkelijk hun bijdrage aan de energietransitie te kunnen maken.