Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Esther Schutter-Bos

Esther, afgestudeerd milieukundige, werkt als Adviseur Ruimtelijke Ordening bij Lodewijck Groep. Ze heeft uitgebreide ervaring in het begeleiden van en adviseren over ruimtelijke procedures en het opstellen van benodigde stukken. Via Lodewijck Groep heeft Esther verschillende gemeenten bediend en uitgebreide kennis verworven over de Omgevingswet en de implementatie ervan. Bij gemeentelijke opdrachtgevers begeleidt ze ruimtelijke procedures, zoekt ze afstemming binnen de ambtelijke organisatie en met samenwerkingspartners, en zorgt ze voor bestuurlijke afstemming. Als milieukundige is Esther gespecialiseerd in het opstellen en beoordelen van omgevingsonderzoeken en het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken.