Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Burgman, Katja


Katja Burgman houdt zich voornamelijk bezig met het ruimtelijk bestuursrecht. Ze adviseert over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen en andere omgevingsrechtelijke vraagstukken. Bovendien is ze erg geïnteresseerd in de Omgevingswet. Ze schreef haar scriptie over vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing en de wijze waarop het omgevingsrecht van dienst kan zijn bij het herbestemmen.

De afgelopen tien jaar heeft Katja bij verschillende gemeenten ervaring opgedaan in het adviseren en procederen.

Katja vindt het belangrijk dat de cliënt advies krijgt dat niet alleen juridisch klopt, maar bovendien praktisch van aard is. Ze zet haar gedrevenheid en creatieve benaderingswijze graag in om dit resultaat te bereiken.