Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Regina Koning

Juridisch adviseur

Van huis uit ben ik publiekrecht jurist, maar met mijn jarenlange ervaring in het bouwrecht en gebiedsontwikkeling heb ik mijn expertise flink kunnen verbreden. Vanaf 2018 ben ik gestart als zelfstandig juridisch adviseur met mijn bedrijf Koning Bouw & Gebiedsontwikkeling. Ik richt me met name op processen en vraagstukken met betrekking tot energietransitie, duurzaamheid en klimaat. Dat doe ik momenteel in opdracht voor VNG binnen het Programma Energie. Daar houd ik me bezig met de uitwerking van de wetgevingsagenda Klimaatakkoord en ben ik projectleider thema Juridica binnen het Kennis- en leerprogramma Aardgasvrije Wijken (onderdeel van het Programma Aardgasvrije Wijken). Een uitdagende en mooie klus.

Ik merk dat een essentieel onderdeel van de energietransitieopgave, voor onder andere gemeenten, het opdoen van kennis en leerervaringen is. Want terwijl gemeenten steeds meer op stoom raken met het zetten van stappen in de energietransitie, neemt het belang van kennis delen en opdoen aan belang toe. Zo hoeft niet iedereen opnieuw het wiel uit te vinden door de waardevolle lessen met elkaar te delen. Daarbij speelt het omgevingsrecht en in het bijzonder de Omgevingswet, die naar verwachting op 1 januari 2022 in werking treedt, een belangrijk rol. De energietransitie is de eerste grote opgave die met het instrumentarium in de Omgevingswet in beleid en regelgeving wordt vormgegeven.

De Wereld van de Stad

Piet Renooy & Gert-Jan Hospers

Dit boek staat bovenaan mijn lijst om te lezen, het lijkt me interessant vanuit mijn werk en vanuit persoonlijke interesse. De inrichting en de ontwikkelingen in steden en stedelijk gebied en de verschillende opgaven vanuit energietransitie, duurzaamheid en klimaatadaptatie zijn immers groot en uitdagend de komende decennia.

Koop nu: De wereld van de stad op Omgevingsweb

Werken met het omgevingsplan

Mr. H. Faber

Deze publicatie staat ook bovenaan mijn leeslijst, omdat kennis over het omgevingsplan van groot belang is voor een ieder die zich bezig houdt met het energietransitie-dossier. Welke ruimte is er straks in het omgevingsplan voor regels met betrekking tot de verduurzaming van gebouwen, hernieuwbare energie in de fysieke leefomgeving in samenhang met andere verwante onderwerpen als circulariteit en klimaatadaptieve maatregelen.

Koop nu: Werken met het omgevingsplan op Omgevingsweb

Werken met de omgevingsvergunning

Mr. H. Faber

Ook deze publicatie staat hoog op mijn leeslijst. Kennis over de omgevingsvergunning, in samenhang met het omgevingsplan, en informatie van aanvraag tot verlening en de rechtsbeschermingsmogelijkheden is een must voor een soepel verloop van vele ontwikkelingen, mbt duurzaamheid/klimaat/energietransitie, in de fysieke leefomgeving.

Koop nu: Werken met de omgevingsvergunning op Omgevingsweb

Hoofdlijnen van het Omgevingsrecht

Ronald de Waard en Bart Oortwijn

Dit naslagwerk over het omgevingsrecht bevat een schat aan informatie voor een ieder die zich bezig houdt met duurzaamheid en klimaat in de leefomgeving.

Koop nu: Hoofdlijnen van het omgevingsrecht op Omgevingsweb

Kostenverhaal bij gebiedsontwikkeling

dr. mr. John van den Hof

Kennis over het nieuwe kostenverhaalinstrumentarium in de Omgevingswet is een must voor een ieder die zich bezig houdt met gebiedsontwikkeling en de aanpak van wijken. Dit is voor mij een publicatie om als naslag bij de hand te houden.

Koop nu: Kostenverhaal bij gebiedsontwikkeling op Omgevingsweb

Juridisch Handboek: Transformatie en renovatie van vastgoed

mr. Marc Wintgens en mr. Joost Hoekstra

Deze publicatie staat op mijn leeslijst, een boek dat ik van kaft tot kaft ga lezen. Het verbinden van de opgaven energietransitie, klimaatadaptatie en de verduurzaming van gebouwen met transformatie en renovatie van vastgoed is vanuit mijn optiek zo logisch dat het eigenlijk geen uitleg behoeft.

Koop nu: Juridisch Handboek: Transformatie en renovatie van vastgoed op Omgevingsweb

Privacy in perspectief

prof. dr. Ed Peelen

Steeds vaker lopen gemeenten aan tegen AVG-vraagstukken bij het vormgeven van beleid en plannen voor de verduurzaming van de gemeente en de wijkgerichte aanpak bij de aardgasvrij opgave. Welke informatie kan een gemeente opvragen en gebruiken ter ondersteuning van de uitvoering van deze opgaven?

Koop nu: Privacy in perspectief op Omgevingsweb

Hoofdstukken Aanbestedingsrecht

prof. mr. Huib van Romburgh

De aanleg van warmtenetten en de aanleg ervan vraag om een stevige basiskennis over het aanbestedingsrecht. Met deze publicatie heb je die kennis bij de hand.

Koop nu: Hoofdstukken aanbestedingsrecht op Omgevingsweb

Zakboek ambtenaren

mr. Peter van den Berg en Jorden Hagenbeek

De laatste twee publicaties op mijn leeslijst zijn publicaties met betrekking tot de bestuurlijke uitvoering. Hoe een ambtenaar te werk gaat en hij of zij de ruimte zoekt of juist goed de grenzen kent van zijn of haar handelen, maakt een wereld van verschil voor een effectieve aanpak voor welhaast elke ontwikkeling in de fysieke leefomgeving. Met de Omgevingswet wordt dat niet anders en wellicht belangrijker dan ooit tevoren.

Koop nu: Zakboek ambtenaren op Omgevingsweb

Juridisch praktijkboek raadsgriffie(r)

mr. Olaf Schuwer

De griffier speelt een belangrijke rol als tussenpersoon tussen de raad en het college, de ambtelijke organisatie, maatschappelijke organisaties, media en inwoners. Deze publicatie geeft een kijkje in de keuken van de griffie en geeft de lezer meer inzicht in de belangrijke rol van griffier. Een rol die zich voor de meesten buiten de gemeentelijke werkvloer, grotendeels achter de schermen afspeelt.

Koop nu: Juridisch praktijkboek raadsgriffie(r) op Omgevingsweb