Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Artikelnummer: 9789492952363 Categorie: Tags: ,
Nederlands |
Kostenverhaal bij gebiedsontwikkeling
volgens de Omgevingswet

Afdeling 13.6 en 13.7 van de Omgevingswet hebben een voorgeschiedenis die in de eerste periode (2015-2018) wordt gekenmerkt door het zoeken naar oplossingen voor kostenverhaal in tijden van crisis, toen ‘organische’ gebiedsontwikkeling het toverwoord was. Het boek laat zien waarover de discussies gingen tussen kabinet en parlement en hoe maatschappelijke organisaties als VNG en NEPROM invloed hebben uitgeoefend.

Verder legt het boek uit wat dit betekend heeft voor de uitwerking van de regels voor kostenverhaal in het Aanvullingsbesluit en de Aanvullingsregeling. Deze publicatie heeft daarom zowel het karakter van een studieboek als van een naslagwerk voor de gespecialiseerde beroepspraktijk. Het geeft een inkijk in de dynamische juridische ontwikkeling van het stelsel van kostenverhaal bij gebiedsontwikkeling in het kader van de Omgevingswet. De wet is er, nu de uitwerking en de jurisprudentie nog.

€29.95

Product delen

Achtergrond
Auteurs
Inkijk versie
Specificaties
Docentenexemplaar
Reviews

Achtergrond

De nieuwe regeling voor kostenverhaal in de Omgevingswet noodzaakt gemeenten tot het aanpassen van hun eigen beleid. Deze is vastgelegd in een nota grondbeleid en/of een nota kostenverhaal. Dit boek beschrijft de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de huidige Wro en hoe die tot stand zijn gekomen.

Doelgroep

Juristen grondzaken, vastgoed en gebiedsontwikkeling bij gemeenten.

dr. mr. G.J.J. (John) van den Hof

John van den Hof is jurist gebiedsontwikkeling en in 2006 gepromoveerd op PPS-constructies. Van 2008-2018 was John lector Gebiedsontwikkeling en Recht bij Saxion Hogeschool en vanaf 2018 is hij tevens als lector Omgevingskunde verbonden aan Avans+. Na zijn promotie heeft John als seniorjurist bij Royal HaskoningDHV en daarna vanuit zijn eigen onderneming veel gemeenten ondersteund bij de opstelling van anterieure overeenkomsten en exploitatieplannen. Hij is tevens co-auteur van het Handboek Ruimtelijke Ordening en Bouw.

Bekijk auteurs profiel

Specificaties

Uitgever (details) Berghauser Pont
Bezorgtijd Printing on demand.
Taal Nederlands
Gewicht 173 g
Afmetingen 208 x 147 x 9
ISBN 9789492952363
NUR 823

Bent u verbonden aan een onderwijsinstelling en wilt u graag van dit boek een gebruikers- of beoordelingsexemplaar ontvangen?

Vraag een docentexemplaar aan.