Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Artikelnummer: 9789492952356 Categorie:
Nederlands |
20 mei 2020
Hoofdstukken Aanbestedingsrecht
3e herziene druk
Beschrijving

Het boek wil de lezer onder meer laten zien dat het in het aanbestedingsrecht in belangrijke mate draait om het interstatelijk handelsverkeer. Om dat te bevorderen heeft de wetgever procedurele regels opgesteld. Daarin staan de Europeesrechtelijke speerpunten als het non-discriminatiebeginsel, het gelijkheidsbeginsel en de beginselen van transparantie en proportionaliteit centraal. Dit boek beoogt de aanbestedingsrechtelijke ‘samenhang der dingen’ te schetsen.

€49

Product delen

Achtergrond
Auteur
Inkijk versie
Specificaties
Docentenexemplaar
Reviews

Achtergrond

Het aanbestedingsrecht ontwikkelt zich in een gestaag tempo. Dat maakt een nieuwe derde herziene en geactualiseerde druk noodzakelijk. Hoofdstukken Aanbestedingsrecht ontsluit op een toegankelijke en vlot geschreven wijze het aanbestedingsrecht ten behoeve van het onderwijs en andere belangstellenden in het aanbestedingsrecht. Deze uitgave blijkt tevens zeer nuttig te zijn als ondersteuning in de rechtspraktijk. Hoofdstukken Aanbestedingsrecht beoogt uitdrukkelijk niet uitputtend te zijn.

Doelgroep

Hoofdstukken aanbestedingsrecht biedt een praktisch handvat voor inkopers, verstrekkers van overheidsopdrachten en anderen in de rechtspraktijk die betrokken zijn bij het aanbestedingsrecht. Daarnaast is deze uitgave zeer geschikt voor het onderwijs.

prof. mr. H.D. (Huib) van Romburgh

Prof. mr H.D. (Huib) van Romburgh is adviseur bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en is hoogleraar Europees en Nederlands aanbestedingsrecht aan de Rijkuniversiteit Groningen. Daarnaast is hij raadsheerplaatsvervanger in het Gerechtshof Den Haag. Hij vervult voorts diverse bestuursfuncties en docentschappen. Hij heeft diverse publicaties op zijn naam staan onder meer op het terrein van het aanbestedingsrecht

Bekijk auteurs profiel

Specificaties

Uitgever (details) Berghauser Pont
Bezorgtijd Printing on demand.
Taal Nederlands
Gewicht 445 g
Afmetingen 238 x 170 x 17
ISBN 9789492952356
NUR 823

Bent u verbonden aan een onderwijsinstelling en wilt u graag van dit boek een gebruikers- of beoordelingsexemplaar ontvangen?

Vraag een docentexemplaar aan.