Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0
Artikelnummer: 9789491930959 Categorieën: , Tags: ,
Nederlands |
15 juni 2018
 | 
0,0 rating
(0)
Juridisch praktijkboek raadsgriffie(r)

Het Juridisch praktijkboek voor de raadsgriffie(r) is een handig naslagwerk voor griffiers om goed juridisch advies te kunnen geven aan de raad en de raadscommissies. Voor de totstandkoming van dit boek is geput uit een eindeloze hoeveelheid praktijkvragen die aan de orde kwamen tijdens en naar aanleiding van een groot aantal juridische cursussen die de schrijver van dit boek voor griffie(r)s vanaf 2002 verzorgde. Cursuslokaal en mailbox waren hierbij de setting.

De griffier en de griffie zijn de eerste juridisch adviseur van de raad en de raadscommissies. Raad en raadscommissies moeten erop (kunnen) vertrouwen dat de griffie(r) hen de juiste juridische weg wijst.

Om de griffie(r) hierin behulpzaam te zijn, is het boek Juridisch praktijkboek raadsgriffie(r) samengesteld. Het is opgezet aan de hand van 10 onderwerpen. Per onderwerp worden de meest voorkomende juridische situaties besproken en uitgelegd. Ook worden bij elk onderwerp praktijktips gegeven. Kortom, dit boek is een must-have voor zowel de startende als de ervaren griffier.

€34.95

Product delen

Achtergrond
Auteur
Inkijk versie
Specificaties
Reviews

Achtergrond

Vanaf 7 maart 2002 kent de Gemeentewet de functie van griffier. De griffier en de griffie zijn uitsluitend werkzaam ten behoeve van de raad en de door de raad ingestelde commissies. Zij staan hen bij, in de meest brede zin van het woord. Daarbij moeten zij van alle markten thuis zijn. Eén markt omvat de Gemeentewet en daarmee in direct verband staande wetten.

Het werk van de gemeenteraad en de raadscommissies speelt zich af in een politieke omgeving, waarbij de spelregels zijn ingebed in het staatsrecht, in het bijzonder het gemeenterecht. Het gemeenterecht is zichtbaar en onzichtbaar aanwezig bij tal van activiteiten van raad, raadscommissie en griffie(r).

Recensies

Juridische teksten zijn soms moeilijk te vertalen naar de praktijk. Ook als griffier kun je hier tegenaan lopen. Olaf Schuwer liep daarom al langere tijd rond met het idee om een juridisch praktijkboek voor griffiers te schrijven. Zoals dat helaas vaak gaat met ideeën voor boeken: het schrijven kwam er niet van. Cindy Elken (griffier Hoogeveen) opperde in 2015 daarom het idee om een meelees- en feedbackgroep van griffiers samen te stellen. Niet alleen als stok achter de deur, maar vooral om mee te denken.

Dat groepje kwam er en dat boek uiteindelijk ook!
Mark van Rossum (Waterschap Drents Overijsselse Delta), Sjaak van ’t Hof (griffier Bergen), Miranda Timmermans (griffier Harderwijk) en Cindy Elken namen samen met Olaf Schuwer ieder concepthoofdstuk onder de loep. De juridische theorie werd doorgenomen, maar het belangrijkste: er werd een vertaalslag gemaakt naar de praktijk. Het bleken voor iedereen erg leerzame bijeenkomsten. Door deze creatieve werkwijze is het een juridisch maar tegelijk heel praktisch boek geworden. – Vereniging van Griffiers

mr. O. (Olaf) Schuwer

Olaf Schuwer is vanaf 1978 werkzaam in de gemeentelijke wereld. Hij was werkzaam bij 5 gemeenten en staat als zelfstandig professional gemeenteraad en griffi er bij op tal van bestuurlijk – juridische terreinen. Hij is diepgaand betrokken bij de juridische aspecten van de lokale democratie.

Bekijk auteurs profiel

Specificaties

Uitgever (details) Berghauser Pont
Taal Nederlands
Gewicht 220 g
Afmetingen 210 x 147 x 10
ISBN 9789491930959
NUR 823