Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Met handhavingsinstrumenten kunnen overheidsorganen ervoor zorgdragen dat aan de gestelde regels wordt voldaan. Handhaving is eenrichtingsverkeer: de actie gaat altijd uit van overheidsorganen en is gericht op burgers, ondernemingen of non-profitorganisaties.

KENNISPARTNER

Sanders, Thomas