Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Top 5 artikelen van week 14

Wat speelde er de afgelopen week? Dit zijn de vijf best gelezen artikelen van week 14. Zo hoeft u het belangrijkste nieuws niet te missen, of kunt u het nog eens rustig doornemen. Met deze week: De introductie van de objectgebonden vergunning voor het toestaan van permanente bewoning van recreatiewoningen; Handhaving onder de omgevingswet; Blog Verordening Fysieke Leefomgeving; Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet gepubliceerd in Staatscourant; Stand van zaken implementatie Omgevingswet.

Redactie Omgevingsweb 8 april 2021

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

1.De introductie van de objectgebonden vergunning voor het toestaan van permanente bewoning van recreatiewoningen

Door: Laura van der Meulen

Met het oog op de krappe woningmarkt en de (tijdelijke) uitkomst die de permanente bewoning van recreatiewoningen daarbij kan bieden is in maart 2021 een wijziging van het Besluit Omgevingsrecht (Bor) voorgelegd aan de Tweede Kamer. Hiermee wordt aan artikel 4 van bijlage II van het Bor een nieuw instrument toegevoegd om permanente bewoning van een recreatiewoning toe te staan: de objectgebonden omgevingsvergunning. Lees verder >>

2.Handhaving onder de omgevingswet: verbodsbepalingen en normadressaten

Door: Yuval Schönfeld

Door de inwerkingtreding van de Omgevingswet (waarschijnlijk op 1 januari 2022) zullen ook de verbodsbepalingen waarmee zal moeten worden gehandhaafd veranderen. Voor de handhavingsjurist is het daarom van belang om in beeld te hebben welke verbodsbepalingen straks moeten worden toegepast. Daarnaast is ook erg belangrijk om te kunnen vaststellen wie onder de Omgevingswet de normadressaat is bij veel voorkomende overtredingen. Met andere woorden, wie is straks verantwoordelijk voor de naleving van vergunningvoorschriften en de regelgeving uit de Omgevingswet en de hierop gebaseerde AMvB’s? In dit blogartikel wordt dit in hoofdlijnen uiteengezet. Lees verder >>

3.De Omgevingswet - Verordening Fysieke Leefomgeving

Door: José van der Veldt

In een nieuwe serie 'De Omgevingwet -' nemen verschillende experts, maar ook professionals werkzaam binnen het domein leefomgeving, steeds een aspect binnen de Omgevingswet onder de loep. Deze week schrijft José van der Veldt, Programmamanager implementatie Omgevingswet/RO bij de gemeente Hollands Kroon, over het opstellen van een Verordening Fysieke Leefomgeving (VFL) als voorbereiding op de komst van de Omgevingswet. Lees verder >>

4.Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet gepubliceerd in Staatscourant

De Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet is op 26 maart 2021 gepubliceerd in de Staatscourant. Hiermee zijn alle onderdelen van het aanvullingsspoor geluid gereed. Dit spoor vult het nieuwe stelsel voor het omgevingsrecht aan met regels en instrumenten om de gewenste geluidkwaliteit te bereiken. Lees verder >>

5.Stand van zaken implementatie Omgevingswet

Elke gemeente is bezig met de voorbereidingen op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Vanuit de VNG werken wij nu aan de voorbereiding op het Bestuurlijk Overleg met de minister op 21 april. Lees verder >>

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.