Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Stand van zaken implementatie Omgevingswet

Elke gemeente is bezig met de voorbereidingen op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Vanuit de VNG werken wij nu aan de voorbereiding op het Bestuurlijk Overleg met de minister op 21 april.

VNG 1 april 2021

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Bestuurlijk Overleg op 21 april 2021

Het Bestuurlijk Overleg wordt gevoerd met de minister en de bestuurlijke portefeuillehouders Omgevingswet van IPO, UvW en VNG. Op de agenda voor 21 april staan drie onderwerpen. Ten eerste de stand van zaken van het Omgevingswetstelsel; gaat het tijdig werken en welke alternatieve maatregelen zijn daarvoor nodig? Het tweede onderwerp betreft het Integraal Financieel Beeld met de verwachte incidentele en structurele kosten en baten van de Omgevingswet. En ten derde staan de resultaten van de halfjaarlijkse monitor van de implementatie bij alle overheden op de agenda.

Tijdelijke alternatieve maatregelen

Inmiddels blijkt uit de testen van het interbestuurlijke acceptatie team (IBAT), de ervaringen in de Werkplaatsen DSO-keten en het inrichten van de VTH-processen wat nodig is om de hele keten van de Omgevingswet werkend te krijgen. Voor die plekken waar de keten nog niet goed werkt, worden samen met de interbestuurlijke partners tijdelijke alternatieve maatregelen ontwikkeld. Over deze tijdelijke alternatieve maatregelen is de VNG nu met allerlei gemeentelijke werkgroepen in gesprek.

Financieel beeld

Gemeenten hebben zorgen over de kosten van de Omgevingswet. In de afgelopen tijd zijn in interbestuurlijk verband een groot aantal onderzoeken gedaan naar de invoeringskosten en de structurele kosten en baten van de Omgevingswet. Deze vormen samen het Integraal Financieel Beeld. Dit beeld ligt tot 2 april ter consultatie bij alle gemeenten.

Bestuurlijk overleg en debat Eerste Kamer

De tijdelijke alternatieve maatregelen, de uitkomsten van de consultatie over het Integraal Financieel Beeld en de halfjaarlijkse monitor van de stand van zaken van de implementatie bij gemeenten, vormen de basis voor het gesprek van de minister. Na het bestuurlijk overleg informeert de minister de beide Kamers over de voortgang. De Eerste Kamer gaat vervolgens in debat over het Koninklijk Besluit inwerkingtreding Omgevingswet. De Eerste Kamer bepaalt haar eigen agenda voor dit debat. De VNG dringt erop aan om het debat zo snel mogelijk na het bestuurlijk overleg te voeren. Hiermee krijgen gemeenten definitief duidelijkheid over de datum van de inwerkingtreding.

Meer weten? Neem een kijkje in het themadossier: klik op de tabs boven het artikel.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.