Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Eerste Kamer weinig gevoelig voor druk De Jonge rond besluit inwerkingtredingsdatum Omgevingswet

Eerder heb ik een terugmelding gedaan van de vergadering van 10 mei 2022 van de EK-commissies IWO en EZK/LNV over een aantal brieven over de (inwerkingtreding van de) Omgevingswet. In de commissievergadering op 17 mei ging het over het verzoek van minister De Jonge om uiterlijk 21 juni te stemmen over de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet.

17 mei 2022

Blog

Blog

Bij brief van 11 mei hebben de commissies de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO), Hugo de Jonge, vervolgens gevraagd om gemotiveerd aan te geven wat de laatst mogelijke datum is waarop de Eerste Kamer het ontwerp-KB moet hebben behandeld en daarmee moet hebben ingestemd met het oog op de gewenste inwerkingtreding per 1 januari 2023. In zijn antwoord van 13 mei ontbreekt het noemen van de laatst mogelijke datum nog. Zie hier de briefwisseling.

In zijn brief van 16 mei wordt wel een datum genoemd. De minister schrijft dat 21 juni aanstaande "de uiterste datum is om te stemmen over de inwerkingtreding van de Omgevingswet om de minimale oefen- en inregeltermijn van een half jaar voor de uitvoeringspraktijk ook feitelijk te borgen."

In de commissievergadering van vandaag (17 mei) ging het over dat "verzoek" van De Jonge. Duidelijk werd dat de Eerste Kamer weinig gevoelig was voor de door de minister uitgeoefende druk om al begin juni (zie brief van 13 mei) over te gaan tot de plenaire behandeling van het ontwerp-KB. Kamerbreed werd de wens voor een zorgvuldige voorbereiding van het debat uitgesproken. Er komt nog een derde vragenronde (inbreng 24 mei) en de Eerste Kamer wil dan ook graag tijd hebben (minimaal twee weken) om de antwoorden te kunnen bestuderen.

De Eerste Kamer heeft nog geen idee van de omvang van de nadere stukken (zie brief van 16 mei) en is ook niet bereid om - omwille van de wens van minister De Jonge om vóór 1 juli het KB in het Staatsblad te hebben staan - op dezelfde dag als het debat te gaan stemmen over de moties. Er is bovendien besloten om het ICT Adviescollege vragen te stellen over de stabiliteit van het DSO.

De datum van 21 juni wordt vooralsnog vrijgehouden voor de plenaire behandeling. De stemming over de moties kan dan plaatsvinden op 28 juni 2022.

Ik zal u volgende week berichten over de vragen van de derde ronde.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.