Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Voortgang voorbereiding van debat in Eerste Kamer over inwerkingtreding van de Omgevingswet

Op dinsdag 10 mei 2022 vergaderden de commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) over een aantal documenten over de (inwerkingtreding van de) Omgevingswet.

11 mei 2022

Blog

Blog

Voor het eerst was het mogelijk om de vergadering bij te wonen via een videoververbinding. Dat was zeer de moeite waard en gaf een goed beeld van de serieuze aandacht die de Eerste Kamer aan dit onderwerp besteedde. De video is terug te zien via de website van de Eerste Kamer op de pagina ''Verslag en Debat gemist.''

Enkele besluitpunten

  • Op 17 mei 2022 zal de stand van zaken van de inwerkingtreding van de Omgevingswet opnieuw worden geagendeerd. Dan ook worden de mogelijkheden voor een nieuwe adviesaanvraag bij het Adviescollege ICT-toetsing over het DSO betrokken.

  • Met zijn brief van 6 mei was de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening ingegaan op de tweede ronde vragen van de Eerste Kamer. De onvrede over de vele niet beantwoorde vragen en nog steeds achtergehouden stukken (zie p. 32 van de brief van 6 mei) zal ongetwijfeld mede aanleiding zijn geweest dat er een derde vragenronde komt met als datum van inbreng 24 mei. De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening zal waarschijnlijk gevraagd worden om met twee weken de vragen te beantwoorden.

  • Een datum voor de plenaire behandeling over het ontwerp-KB inzake de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt door de voorzitter bepaald. Tijdens de vergadering bleek dat de agenda’s voor 7 en 14 juni al vol zitten. Het zal dan 21 of 28 juni worden.

Gebruikelijk is dat er een week later gestemd wordt over de moties. De Eerste Kamer gaat op woensdag 12 juli met zomerreces.

Conclusie

Duidelijkheid over de datum van inwerkingtreding zal eerst vlak voor de zomer verkregen worden. Het is thans nog zeer de vraag of de Eerste Kamer akkoord zal gaan met de voorgestelde datum van inwerkingtreding.

Publicatie

Korte aantekeningen vergadering commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 10 mei 2022

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.