Is een nevenfunctie van een industriefunctie van ca. 1500 m2 toegestaan?

Vraag

De nevenfunctie van een industriefunctie van ca. 1500 m2 is groter dan 100 m2. Volgens de aanvrager is dit toegestaan doordat in NEN 6060 bij minder dan 600 ton vurenhout aan vuurlast een nevenfunctie van 500 m2 is toegestaan. Is dit - op basis van gelijkwaardigheid - inderdaad het geval?

Antwoord

Nee, een onderbouwing kan daarmee niet volstaan omdat NEN 6060 niet alle aspecten van de vluchtveiligheid beschouwd die door de prestatievoorschriften van het Bouwbesluit worden afdekt.

Toelichting

Zie de onderbouwing in bijgaand advies: Grootte nevenfunctie van industriefunctie

Datum: 6 May 2019
Bron: Helpdesk Bouwregelgeving