Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Participatie en Omgevingswet

Het bouwen van woningen, het vaststellen van een omgevingsplan en het maken van een omgevingsvisie zijn voorbeelden van projecten die gevolgen hebben voor de inwoners en ondernemers in een regio. Het kan daarom wenselijk zijn om rekening te houden met de wensen van de betrokkenen, teneinde tot een voor ieder zo gunstig mogelijk besluit te komen. Deze participatie bestaat volgens de Omgevingswet uit ‘het in een vroegtijdig stadium betrekken van belanghebbenden […] bij het proces van de besluitvorming over een project of activiteit’.

Motiveringsplicht

Onder de omgevingswet wordt het voor de overheid verplicht om de participatie te waarborgen bij het vaststellen van de omgevingsvisie, het omgevingsplan, programma’s en projectbesluiten. Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning dient de aanvrager de participatie te organiseren. De participatie wordt voorts gewaarborgd door de motiveringsplicht: bij elke besluit moet het bestuursorgaan aangeven hoe het tot het besluit is gekomen.

Hoe de overheid of de initiatiefnemer de participatie wenst te organiseren is aan henzelf. Bij ieder besluit zijn de omstandigheden immers anders.