Omgevingswet

De Omgevingswet is zowel door de Eerste Kamer als de Tweede Kamer goedgekeurd. Op 26 april 2016 is de wet gepubliceerd in het Staatsblad. De wet werd verondersteld in 2019 in werking te treden, maar deze geplande invoeringsdatum is verschoven naar 2021.

De Omgevingswet zorgt voor een minder complexe regelgeving door het verenigen van 26 wetten in 1 wet en het verlagen van het aantal ministeriële regelingen en algemene maatregelen van bestuur. Dit zorgt voor een kortere procedureduur bij het aanvragen en wijzigen van bestemmingsplannen. Daarnaast houdt de wet rekening met regionale verschillen, wordt het gemakkelijker vergunningen aan te vragen door middel van 1 (digitaal) loket en zijn er minder onderzoekslasten voor bedrijven.

Relevante wetgeving

Datum

Titel

Kamerstuk

november 2019

Omgevingsregeling gepubliceerd

september 2019

Update Herleidbare geconsolideerde versie Omgevingswet geeft via kleurgebruik inzicht in de herkomst van wijzigingen die door de Invoeringswet en aanvullingswetten zijn aangebracht.

mei 2019

Geïntegreerde versie Omgevingswet met wijzigingen als gevolg van wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet (incl. de 1e en 2e nota van wijziging en amendementen)

maart 2019

Herleidbare geconsolideerde versie biedt inzicht in de herkomst van de wijzigingen die sinds de aanbieding van de wet aan het Parlement zijn aangebracht. Bijvoorbeeld via de Nota van Verbetering, Amendementen, het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet, en de Aanvullingssporen
(Bron: Omgevingswetportaal)

December 2018

Nota van wijziging inzake aanvullingswetsvoorstel natuur Omgevingswet

Kamerstuk 34985 nr. 7

November 2018

Geïntegreerde versie Omgevingswet met wijzigingen Aanvullingswet bodem

Geïntegreerde versie Omgevingswet met wijzigingen Aanvullingswet geluid

juli 2018

Geconsolideerde versie Omgevingswet

juni 2017

Omgevingswet met wijzigingen concept - Invoeringswet Omgevingswet

33962 nr. 156

23 maart 2016

Publicatie Omgevingswet

33962 nr. 156

16 juli 2015

Gewijzigd voorstel van wet Omgevingswet

33 962 nr. A

20 juli 2015

Compare gewijzigd wetsvoorstel/wetsvoorstel

33 962 nr A. versus 33 962 nr. 2

17 juni 2014

Voorstel van wet

33 962 nr. 2

17 juni 2014

Memorie van Toelichting

33 962 nr. 3

17 juni 2014

Nader rapport

33 962 nr. 4

2 juli 2014

Nota van verbetering

33 962 nr. 5

18 februari 2015

Nota van wijziging

33 962 nr. 13

21 mei 2015

Tweede nota van wijziging

33 962 nr. 24

Aanvullingswetten

AMvB's

Regeling

De consultatie van de Omgevingsregeling bestaat uit drie onderdelen.
Onderdeel 1 - Ontwerp omgevingsregeling
Onderdeel 2 - Ontwerp toelichting (algemeen deel & artikelsgewijs)
Onderdeel 3 - Aanwijzing en geometrische begrenzing van locaties

Boeken:

Artikelen

Tips voor tijdige voorbereiding op Omgevingswet- Bart de Jonge, Aedes - (17-05-2019)

Omgevingswet: participatie verder uitgebreid - Janneke Sinnige - (29-03-2019)

Tweede Kamer stemt in met Invoeringswet Omgevingswet - Eenvoudig Beter - (08-03-2019)

De Omgevingswet biedt kansen voor gezondheid. Hoe kunnen die benut worden? (Interview met Marian Kuijs) - Hester Sjoer - 26-10-2018

Bouwen onder de Omgevingswet: een nieuwe systematiek met open einde - Luuk Scheppers - 18-10-2018

De voorwaarde voor een succesvolle invoering van de Omgevingswet? De ambtenaar zonder ambtelijke mentaliteit (interview met Friso de Zeeuw) - Hester Sjoer - 05-10-2018

Planologie en bouwregelgeving door de Omgevingswet steeds meer vervlochten! - Johan van der Graaf - (28-09-2018)

Wat gaat de Omgevingswet gemeenten kosten en opleveren? - Saskia Buitelaar, Platform31 - (28-08-2018)

Een geactualiseerd bestemmingsplan; de beste voorbereiding op de Omgevingswet - Rosalie van Ruler - (22-6-2018)

Participatie en de Omgevingswet - Monique Vermeulen (18-06-2018)

De Omgevingswet als illustratie van de noodzaak voor een tweebenige overheid - Martine de Jong - (16-04-2018)

Planning Omgevingswet: what’s next? - Marije van Mannekes - (21-03-2018)

De Omgevingswet: geen project maar een proces. Wen er maar alvast aan! - Frans Tonnaer - (28-02-2018)

Van Wro naar Omgevingswet: het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte - Merel Brinkman - (19-02-2018)

De Omgevingswet: sneller, efficiënter en rechtvaardiger? - I&O Research, Tijmen Siermann - (06-02-2018)

10 aandachtspunten bij de implementatie van de Omgevingswet - Bert Groffen - (24-01-2018)

2017

Een kijkje in de keuken bij het digitaal stelsel Omgevingswet - Omgevingswetportaal - (21-11-2017)

Met succes oefenen met de Omgevingswet: tafeltjesgesprekken! - Henk Veldhuis - (20-11-2017)

De Omgevingswet komt, de inrichting verdwijnt - Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant - (07-11-2017)

Waarom een bestuurder nog niet wakker ligt van Omgevingswet - VNG - (26-10-2017)

De Omgevingswet, Maslow en vier fasen van cultuurverandering - Frans Tonnaer - (23-10-2017)

Deel 2: De Omgevingswet en de gemeentelijke bouwtaken van Omgevingsdiensten - Frank van Nijkerken, Arena Consulting - (19-09-2017)

Deel 1: De Omgevingswet en het huidige takenpakket van Omgevingsdiensten - Frank van Nijkerken, Arena Consulting - (19-08-2017)

Flexibiliteit en bestuurlijke afwegingsruimte in de Omgevingswet, een update - Marloes Brans - (11-08-2017)

2016

Omgevingskwaliteit gevat in drie formules - bron: College van Rijksadviseurs

10 procedurele wijzigingen voor de omgevingsvergunning; voorbereid op de Omgevingswet in de praktijk​ - A. Collignon - BR 2016/69

Milieubelastende activiteiten en Omgevingsplan - Ruimte voor flexibiliteit, in concept-preadvies Milieubescherming in het omgevingsplan, VMR themamiddag 24 november 2016 - Valerie 't Lam

Het omgevingsplan in de Omgevingswet - Mr. J.R. van Angeren -TO Maart 2016 | 1/2

Welke amendementen en moties zijn aangenomen? - A. Drahmann

Omgevingswet, wat nu? Eerste leidraad voor gemeenten - J. van der Velde, A. de Boon

Resultaten onderzoek: Impact Omgevingswet steeds duidelijker - bron: InfoMil

Kwaliteit wordt kwestie van polderen - K. Hagendijk

Juridische routerkaart Omgevingswet - bron: VNG

De omgevingswet in beeld - bron: Rijksoverheid

Publicaties

Kennismarkt Omgevingswet 2018 - Hoe gaat uw werk veranderen? Magazine Omgevingsweb

Infoblad: wat regelt de Omgevingswet over participatie? - Rijksoverheid

Invoeringswet - E-Book

Bundel Omgevingswet - Stibbe Advocaten Praktijkgroep bestuursrecht

Kansen voor cultureel erfgoed in de Omgevingswet - Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed