Omgevingswet

De Omgevingswet is zowel door de Eerste Kamer als de Tweede Kamer goedgekeurd. Op 26 april 2016 is de wet gepubliceerd in het Staatsblad. De wet werd verondersteld in 2019 in werking te treden, maar deze geplande invoeringsdatum wordt weer verschoven naar 2021 alsdus minister Schultz van Haegen.

De Omgevingswet zorgt voor een minder complexe regelgeving door het verenigen van 26 wetten in 1 wet en het verlagen van het aantal ministeriële regelingen en algemene maatregelen van bestuur. Dit zorgt voor een kortere procedureduur bij het aanvragen en wijzigen van bestemmingsplannen. Daarnaast houdt de wet rekening met regionale verschillen, wordt het gemakkelijker vergunningen aan te vragen door middel van 1 (digitaal) loket en zijn er minder onderzoekslasten voor bedrijven.

In de zomer van 2016 heeft Omgevingsweb in samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu drie gratis webinars over het Omgevingsplan, Vergunningen en algemene regels en Omgevingsplan: wat verandert er voor u? georganiseerd. De webinars, inclusief al het materiaal en de vragen naar aanleiding hiervan, kunt u raadplegen in dit dossier onder Vraag & Antwoord.

Relevante wetgeving

De Omgevingswet: Wet van 23 maart 2016, houdende regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet). Zoals gepubliceerd in het Staatsblad op 26 april 2016.

Datum

Titel

Kamerstuk

juli 2018

Geconsolideerde versie Omgevingswet

juni 2017

Omgevingswet met wijzigingen concept - Invoeringswet Omgevingswet

33962 nr. 156

23 maart 2016

Publicatie Omgevingswet

33962 nr. 156

16 juli 2015

Gewijzigd voorstel van wet Omgevingswet

33 962 nr. A

20 juli 2015

Compare gewijzigd wetsvoorstel/wetsvoorstel

33 962 nr A. versus 33 962 nr. 2

17 juni 2014

Voorstel van wet

33 962 nr. 2

17 juni 2014

Memorie van Toelichting

33 962 nr. 3

17 juni 2014

Nader rapport

33 962 nr. 4

2 juli 2014

Nota van verbetering

33 962 nr. 5

18 februari 2015

Nota van wijziging

33 962 nr. 13

21 mei 2015

Tweede nota van wijziging

33 962 nr. 24

AMvB's

Aanvullingswetten

Invoeringswet - Consultatieversie 5 januari 2017
Invoeringswet - Memorie van Toelichting versie 5 januari 2017

Tekst Omgevingswet met wijzigingen Invoeringswet Omgevingswet - (consultatieversie)

Boeken:

Download de presentaties Kennismarkt Omgevingswet van 11 oktober 2016

Kamerbehandeling Omgevingswet:

Artikelen

Een geactualiseerd bestemmingsplan; de beste voorbereiding op de Omgevingswet - Rosalie van Ruler - (22-6-2018)

‘De organisatie in beweging krijgen gaat langzaam, toch is al best veel veranderd’ - VNG - (22-06-2018)

Invoeringswet - E-Book

Juridische routerkaart Omgevingswet - bron: VNG

De omgevingswet in beeld - bron: Rijksoverheid

Welke amendementen en moties zijn aangenomen? - A. Drahmann

Omgevingswet, wat nu? Eerste leidraad voor gemeenten - J. van der Velde, A. de Boon

Aanvullingswetten Geluid en Bodem en integratie Ammoniak en Veehouderij in de Omgevingswet - bron: Rijksoverheid

Kwaliteit wordt kwestie van polderen - K. Hagendijk

Resultaten onderzoek: Impact Omgevingswet steeds duidelijker - bron: InfoMil

Presentaties Diner Omgevingswet: de juridische dimensie - bron: Omgevingsweb

Omgevingskwaliteit gevat in drie formules - bron: College van Rijksadviseurs

Video: Aan de slag met de omgevingsvisie - Rijksoverheid

10 procedurele wijzigingen voor de omgevingsvergunning; voorbereid op de Omgevingswet in de praktijk​ - A. Collignon - BR 2016/69

Milieubelastende activiteiten en Omgevingsplan - Ruimte voor flexibiliteit, in concept-preadvies Milieubescherming in het omgevingsplan, VMR themamiddag 24 november 2016 - Valerie 't Lam

Het omgevingsplan in de Omgevingwet - Mr. J.R. van Angeren -TO Maart 2016 | 1/2

Bundel Omgevingswet - Stibbe Advocaten Praktijkgroep bestuursrecht

Kansen voor cultureel erfgoed in de Omgevingswet - Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed