Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Voorstellen voor snellere en beter betaalbare bouwprojecten

Het instrumentarium voor het grondbeleid van gemeenten is historisch zo gegroeid en heeft goede kanten, maar er zijn ook dilemma’s en knelpunten. In ons position paper analyseren de VNG en de Vereniging voor Grondbedrijven de problematiek en geven we concrete oplossingen om het grondbeleid te verbeteren.

VNG 17 februari 2024

Lees het position paper (pdf, 463 kB)

Aanpassen methode voor kostenverhaal bij gebiedsontwikkelingen

We stellen in het position paper enkele maatregelen voor waardoor het grondbeleid in Nederland minder traag en duur wordt. Een belangrijk punt is dat de inkoopwaarde van grond (verwervingsprijs) nu vaak zo hoog is dat een initiatiefnemer onvoldoende geld overhoudt om de locatie te ontwikkelen volgens de eisen van deze tijd, zoals sociale woningbouw of een waterberging. Ook het verhalen van de kosten die gemeenten maken voor bijvoorbeeld een toegangsweg, komt daardoor in de knel.

Een belangrijke oplossing is om in het kostenverhaalstelsel de rekenmethode aan te passen. Zo worden de kosten tussen initiatiefnemers van een ontwikkeling (bijvoorbeeld een ontwikkelaar) en de gemeente anders verdeeld. Bij de berekening van het kostenverhaal wordt bij de inkoopprijs van de grond dan uitgegaan van de huidige bestemming. En niet, zoals nu gebeurt, van de grondwaarde volgens de toekomstige bestemming. Hierdoor kunnen in veel meer gevallen alle publieke kosten worden verhaald.

Het position paper is bedoeld als input voor het interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) woningbouw en grond, dat het rijk uitvoert. Dat onderzoek kan als input dienen voor de kabinetsformatie en daarna voor maatregelen en wetgeving vanuit het rijk.

Meer informatie

Artikel VNG Magazine over grondpolitiek

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.