Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

VNG: Streep door bouwvrijstelling betekent meer complexiteit

De VNG heeft kennisgenomen van de uitspraak van de Raad van State omtrent de bouwvrijstelling in relatie tot het stikstofbeleid. Met haar uitspraak zet zij een streep door de bouwvrijstelling. Er komt geen algehele bouwstop, maar er moet wel per project onderzoek worden gedaan naar mogelijke gevolgen van de stikstofuitstoot tijdens de bouwactiviteit. Bouwprojecten kunnen door dit verplichte onderzoek vertraging oplopen. Het zal per gebied sterk verschillen wat er wél en niet kan. Op korte termijn moet duidelijk worden wat de uitspraak betekent voor onder andere woningbouw en verduurzamingsprojecten.

VNG 2 november 2022

Met het vervallen van de bouwvrijstelling wordt het nóg complexer om de grote opgaven op het gebied van wonen, infrastructuur en klimaat uit te voeren. Het is daarbij niet zo dat er niks kan qua vergunningverlening maar de uitspraak werkt naar verwachting vertragend als het gaat om het invullen van de grote opgaven waar we in Nederland voor staan. Dit tegen de achtergrond dat onder meer gemeenten nu al te maken hebben met een opeenstapeling van complexe regelgeving en een beperkte capaciteit aan menskracht om alle werkzaamheden te verrichten.

Het moeten doen van onderzoek per project – het werken met voortoetsen en/of passende beoordelingen- is niet nieuw, maar zorgt wel voor veel vragen hoe dat aangepakt moet worden. Er is behoefte aan het delen van kennis en best practices.

De fundamenten van de huidige wet- en regelgeving vragen om een aanpak waarin kennisdelen met de vergunningverlenende instanties van belang is. Manieren vinden die werken en standhouden zijn cruciaal. Te meer omdat investeringen nodig zijn én blijven in woningbouw, bereikbaarheid, werkgelegenheid, en betaalbare en betrouwbare energie. Ook om de klimaatdoelstellingen te halen zijn er investeringen nodig in duurzame energieopwekking zoals windmolenparken.

Betrek daarom gemeenten bij het analyseren van de knelpunten die ontstaan door deze uitspraak én het uitwerken van oplossingen stelt VNG. Zij zijn de verbindende schakel tussen de landelijke overheid en lokale gemeenschappen en beschikken over veel lokale gebiedskennis. Het vandaag aangekondigde plan van aanpak van de zijde van het Rijk is op de kortst mogelijke termijn nodig.

Zie ook

Bouwvrijstelling stikstof van tafel, maar geen algehele bouwstop

Wat wel kan: Uit de impasse en een aanzet voor perspectief   (rapport Remkes)

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.