Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Van start met nieuwe omgevingsvisie Flevoland

We starten met het maken van een nieuwe omgevingsvisie. In een omgevingsvisie staan de ambities die de provincie voor de lange termijn heeft voor de leefomgeving. Door nieuwe ontwikkelingen is de huidige omgevingsvisie aan vernieuwing toe. De provincie wil Flevolanders betrekken bij het ontwikkelen van het nieuwe toekomstbeeld. De nieuwe omgevingsvisie met de naam Flevoland, blik op de toekomst zal eind 2025 klaar zijn en vervangt de huidige Omgevingsvisie FlevolandStraks.

Provincie Flevoland 2 mei 2024

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Nieuwe stip op de horizon

In 2017 heeft Flevoland de Omgevingsvisie FlevolandStraks vastgesteld. Maar er gebeurt veel in Flevoland en in Nederland en is er behoefte aan een vernieuwing. Denk aan de behoefte aan nieuwe woningen, de energietransitie en het verbeteren van de bereikbaarheid als grote ontwikkelpunten voor Flevoland. Daarnaast is het de wens om bestaande kwaliteiten van Flevoland te behouden en te versterken. Daarom wil de provincie samen met de Flevolanders gaan nadenken over wat voor Flevoland we in het jaar 2050 willen zijn en welke keuzes nodig zijn om dat te bereiken. Het proces naar de nieuwe omgevingsvisie doorloopt verschillende fasen. Voor meer informatie over deze fasen kunt u terecht op de webpagina Omgevingsvisie Flevoland.

Doe mee!

Een toekomstvisie is de basis voor alles wat in Flevoland gebeurt. We willen dan ook actief in gesprek gaan met inwoners, ondernemers, medeoverheden en maatschappelijke partners. Zo komen we samen tot een breed gedragen visie. De komende tijd zijn er verschillende momenten waarop betrokkenen kunnen meedenken en adviseren. Hoe en wanneer dat kan wordt in de loop van het jaar duidelijk. Belangstellenden kunnen al wel een reactie geven op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD).

Zienswijzetraject NRD

De uitvoering van de nieuwe omgevingsvisie kan effect hebben op de leefomgeving. Om deze impact te beoordelen, wordt een omgevingseffectrapportage (OER) opgesteld. Dat helpt bij het begrijpen van hoe de plannen onze leefomgeving kunnen beïnvloeden. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is een belangrijk startdocument voor de OER. Het beschrijft welke aspecten en effecten van het plan worden onderzocht en hoe die worden beoordeeld.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.