Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Uitstel Omgevingswet: afwachten of in actie?

De invoering van de Omgevingswet is een half jaar uitgesteld naar 1 juli 2022. Betekent dit nu dat u als bedrijf over kunt gaan tot de orde van de dag of is het alsnog verstandig om in actie te komen? In dit artikel leest u hoe u deze afweging kunt maken.

17 juni 2021

Blog

Blog

De overgang naar de Omgevingswet

Uw bestaande Omgevingsvergunning Milieu op basis van de Wabo wordt op 1 juli 2022 automatisch een vergunning Omgevingswet. Aanvragen die uiterlijk 30 juni 2022 worden ingediend, worden nog volgens het ‘oude’ recht afgehandeld. Heeft u nog uitbreidingen of veranderingen in de bedrijfsvoering gepland? Dan is het raadzaam om te bedenken of u deze aanvraag in het kader van de huidige Wabo of de nieuwe Omgevingswet wilt indienen. Het antwoord op deze vraag is voor elke situatie anders en er zijn veel zaken om rekening mee te houden. We lichten er in dit artikel een aantal zaken uit.

Kans op vertraging

Laten we beginnen met de belangrijkste: de kans op vertraging is reëel. De capaciteit voor het verwerken van de aanvragen bij Omgevingsdiensten is momenteel al beperkt. Met een nieuw stelsel en de nodige kinderziekten is onze verwachting dat er een reële kans op vertraging kan ontstaan bij het verlenen van vergunningen rond en na invoer van de Omgevingswet. Als uw project een strakke en harde deadline heeft, is het verstandig om een aanvraag op tijd in te dienen.

Veranderingen in milieuregels

Onder het stelsel van de Omgevingswet veranderen veel milieuregels. Het begrip ‘inrichting’ verdwijnt en daarvoor komt in de plaats het begrip ‘milieubelastende activiteit’ (mba). Een bedrijf bestaat straks niet meer uit één inrichting maar uit een of meer mba’s. De vergunning voor milieu geldt straks niet meer automatisch voor het hele bedrijf (zoals het nu met de inrichting wel het geval is) maar op het samenstel van mba’s. Of dat in de praktijk veel verschil uitmaakt is per bedrijf verschillend.

Complex of niet complex?

De belangrijkste factor hierin is of uw bedrijf onder de Omgevingswet wordt aangemerkt als ‘complex bedrijf’ of niet. Het bijzondere hierbij is dat voor een niet complex bedrijf de situatie complexer wordt omdat de milieuvergunning nog maar voor een deel van het bedrijf zal gelden. Voor de rest gelden de direct werkende milieuregels die afkomstig zijn uit landelijke regels van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en/of de lokale milieuregels uit het Omgevingsplan, de opvolger van het bestemmingsplan.

Participatie en andere wijzigingen in de procedure

De procedures voor het verkrijgen van een vergunning onder de Omgevingswet is op een aantal punten anders. We noemen er een aantal. U bent in ieder geval verplicht om aan te geven hoe u met participatie om bent gegaan in de voorbereiding van de aanvraag. Daarnaast hoeft u bijvoorbeeld een milieu- en een bouwvergunning niet meer verplicht gelijktijdig aan te vragen. Dat geeft ruimte voor flexibiliteit. Maar u gaat ook weer leges betalen voor de milieuvergunning en voor BRZO-, IPPC en afvalbedrijven kan de overheid een financiële zekerheid stellen (meer info).

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.