Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Transformatie centrum/winkelgebied: wat werkt wel, wat niet?

'Gemeenten hebben de neiging zich te richten op de retail. Hoewel dit wel de oorzaak van het leegstands-probleem is, ligt hier niet primair de oplossing.' Dat is een van de conclusies van 'Lokale transformatie in beeld: wat werkt wel en wat werkt niet?' een onderzoek van de Retailagenda.

VNG 10 juli 2020

De Retailagenda bracht in kaart waar gemeenten met hun transformatie-opgave staan en waar zij tegenaan lopen. 11 gemeenten en een provincie zijn bezocht voor een uitbreide analyse, daarnaast is een enquête gehouden onder 158 gemeenten met een RetailDeal. Hieronder de belangrijkste conclusies.

Transformatie is een complexe opgave

Alle gemeenten blijken zich in te spannen voor compactere, vitale centra, maar transformatie is een complexe opgave, het is een breed vraagstuk. Het gaat in binnensteden ook om andere functies en een andere dan ruimtelijke-economische benadering.

Meer nodig om transformatie op gang te brengen

Gemeenten hebben de neiging zich te richten op de retail, stelt het rapport. Er wordt relatief weinig samengewerkt met bijvoorbeeld woningcorporaties, de culturele sector of de zorg. Het wel of niet hebben van een recente detailhandelsvisie of binnenstadsvisie sec, met of zonder actieplan, blijkt onvoldoende effectief om grip te krijgen op de leegstandsontwikkeling. Er worden nog te weinig (ingrijpende) keuzes gemaakt, er is duidelijk meer nodig om de transformatie op gang te brengen.

Op te pakken thema's

Knelpunten om door te pakken zijn thema’s als mankracht, uitvoering en budget, terwijl financiële middelen juist wel noodzakelijk zijn voor aanjagen en op gang houden van het transformatieproces. Daar waar overheidsgeld wordt ingezet ontstaat beweging, een BIZ alleen is niet voldoende en is ook niet overal gemeengoed. Om effectief aan de transformatie-opgave te werken, helpt het een professionele organisatie te hebben. De binnenstad managen als bedrijf geeft richting aan de focus en energie. Oog hebben voor de verschillende belangen is daarbij essentieel.

Eerder sprake van transitie dan transformatie

Transformatie is duidelijk een proces van de lange adem, alleen aanjagen van het proces is niet voldoende, zeker nu winkelgebieden te maken krijgen met de economische gevolgen va de coronacrisis. Er zal eerder sprake zijn van een transitie dan een transformatie. De Retailagenda
en platform De Nieuwe Winkelstraat (DNWS) stelden een herstelplan op om gemeenten te helpen het transformatieproces te versnellen: 'Handreiking en instrumenten voor herstel en transitie van centrum- en winkelgebieden'. Hierin staan vier fases van transitie met per fase de benodigde stappenplannen, instrumenten en handreikingen. 

Meer informatie

Artikel delen

Reacties

Geef een reactie