Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Top 5 best gelezen in juni

Wat speelde er afgelopen maand? Dit zijn de vijf best gelezen artikelen van de afgelopen maand. Zo hoeft u het belangrijkste nieuws niet te missen, of kunt u het nog eens rustig doornemen. Met het afnemen van de nieuwsberichten over de coronacrisis, zien wij ook een daling van het aantal corona-gerelateerde artikelen op Omgevingsweb. Mis niet ons onlangs gepubliceerde magazine ‘Op weg naar de Omgevingswet’, met prikkelende bijdragen van verschillende auteurs.

Redactie 3 juli 2020

Nieuws & Achtergrond

1. Magazine: Op weg naar de Omgevingswet – Diverse auteurs

Op 1 januari 2022 zal de Omgevingswet in werking treden. In dit magazine beschouwen we de huidige stand van zaken en de zorgen die nu nog leven. Bent u goed op weg naar de Omgevingswet? Met o.a. een interview met Heleen Groot en bijdragen van Saskia Moolhuijzen, Ingrid Kersten en Jur van der Velde.

2. Wijzigingen Bouwbesluit niet uitgesteld VNG

Door het uitstel van de Omgevingswet is ook de ingangsdatum van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen verschoven naar 1 januari 2022. Enkele wijzigingen in het Bouwbesluit 2012 treden echter nog wel op de eerder genoemde data in werking.

3. Vergunningvrij bouwen creatief ‘buitenspel’ zettenSeelen, Max

Een klassiek conflict in ons omgevingsrecht. In het geding is een bestemmingsplan voor woningbouw. Aangrenzend ligt een glastuinbouwbedrijf. De ondernemer vreest dat de komst van de nieuwe woningen zijn bedrijfsvoering zal belemmeren. De afstand tussen de voorziene woningen en zijn bedrijf is namelijk maar klein.

4. Onherroepelijk voor zolang het duurt: intrekking van omgevingsvergunningen – Hulshof, Juuk

In de bouw is het traditie om na het bereiken van het hoogste punt pannenbier te drinken. Minder zichtbaar, maar minstens zo belangrijk, is het moment waarop de omgevingsvergunning voor een bouwproject onherroepelijk wordt. Of dat nu is na ellenlange procedures of na het ongebruikt verstrijken van de bezwaartermijn.

5. De Tijdelijke wet maatregelen covid-19: het middel is erger dan de kwaal – Werf, Willem van der

De minister van Justitie en Veiligheid kondigde op 1 mei aan dat het kabinet voortaan via aanvullende wetgeving het coronavirus COVID-19 wil bestrijden. In korte tijd is het conceptwetsvoorstel Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 tot stand gekomen, dat op zeer korte termijn door de beide Kamers heen moet worden geloodst. De gebrekkige noodverordeningen worden weliswaar ingetrokken, maar daarvoor komt een wet terug die een vergaande inperking van grondrechten mogelijk maakt en die de invulling van materiële normen via delegatiebevoegdheden grotendeels overlaat aan de minister van VWS.

Artikel delen

Reacties

Geef een reactie