Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Wijzigingen Bouwbesluit niet uitgesteld

Door het uitstel van de Omgevingswet is ook de ingangsdatum van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen verschoven naar 1 januari 2022. Enkele wijzigingen in het Bouwbesluit 2012 treden echter nog wel op de eerder genoemde data in werking.

VNG 16 juni 2020

Nieuws & Achtergrond

Het gaat om de volgende wijzigingen:

 • Besluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 in verband met het verbeteren van de veiligheid bij het bouwen en de veiligheid en gezondheid in bouwwerken (over onder meer veiligheidsafstanden, kabels en leidingen en veiligheidsmaatregelen aanbrengen PUR)
  treedt in werking op 1 juli 2020

 • Besluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 in verband met de introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties
  treedt gefaseerd in werking per 1 juli 2020

 • Besluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 inzake bijna energieneutrale nieuwbouw (BENG) en de nieuwe bepalingsmethode NTA 8800
  treedt in werking op 1 januari 2021

 • Geluidseisen warmtepompen (Bouwbesluit en wijziging regeling Bouwbesluit)
  treedt in werking op 1 januari 2021

Voor zover deze besluiten ook onder de Omgevingswet bevatten, zullen deze onderdelen op 1 januari 2022 in werking treden.

Besluit bouwwerken leefomgeving

Daarnaast komen er wijzigingen in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), over onder meer brandveiligheid, de coördinator veiligheid, toegankelijkheid en de milieuprestatie van gebouwen. In de komende periode wordt bekeken of, door het uitstel van de Omgevingswet en het Bbl tot 1 januari 2022, deze voorstellen (al dan niet gedeeltelijk) moeten worden doorgevoerd via het Bouwbesluit 2012, per 1 januari 2021.

Artikel delen