Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Top 5 artikelen van week 17

Wat speelde er de afgelopen week? Dit zijn de vijf best gelezen artikelen van week 16. Zo hoeft u het belangrijkste nieuws niet te missen, of kunt u het nog eens rustig doornemen. Met deze week: Zorgvuldige afweging inwerkingtreding Omgevingswet nodig; Een verruiming van legalisatiemogelijkheden permanente bewoning van recreatiewoningen tegen een oververhitte woningmarkt; Voortgang Omgevingswet april 2021; Stikstof, wat is het probleem en waar staan we nu?; De Omgevingswet; een kwestie van oerend hard deurdonderen!

Redactie Omgevingsweb 30 april 2021

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Zorgvuldige afweging inwerkingtreding Omgevingswet nodig

Via: VNG

Tijdens een Bestuurlijk Overleg (BO) met minister Ollongren en de koepels is besproken of de Omgevingswet verantwoord in werking kan treden op 1 januari 2022. Het is belangrijk om hier samen een zorgvuldig besluit over te nemen. Daarom is besloten om hier een tweede BO in mei aan te wijden. Lees verder >>

Een verruiming van legalisatiemogelijkheden permanente bewoning van recreatiewoningen tegen een oververhitte woningmarkt

Door: Najoua Haireche

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stuurde op 18 maart 2021 aan de Eerste en Tweede Kamer het ontwerpbesluit dat ziet op een uitbreiding van de mogelijkheden voor permanente bewoning van recreatiewoningen (“Ontwerpbesluit”). In deze blog komen de beperkingen van de reeds bestaande legalisatiemogelijkheden en op welke wijze het Ontwerpbesluit daar een oplossing voor biedt aan bod. Daarnaast wordt aandacht besteed aan hoe gemeenten en provincies regie kunnen houden bij de legalisatie van bewoning van recreatiewoningen en hoe het Ontwerpbesluit in verhouding staat tot de naderende Omgevingswet. Lees verder >>

Voortgang Omgevingswet april 2021

Kamerbrief

Minister Ollongren informeert de Tweede Kamer over de actuele stand van zaken van de implementatie van de Omgevingswet. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen. Lees verder >>

Stikstof, wat is het probleem en waar staan we nu?

Door: Mathilde van Velzen – de Boer

Het zal geen nieuwe informatie zijn dat stikstofdepositie ruimtelijke ontwikkelingen behoorlijk in de weg kan staan. Maar hoe komt dat eigenlijk? En wat probeert de overheid hieraan te doen? In dit artikel besteed ik allereerst kort aandacht aan het relevante wettelijk kader en de uitzondering op de vergunningplicht voor sommige activiteiten. Vervolgens wordt in vogelvlucht stilgestaan bij de stappen die de overheid heeft gezet om de stikstofproblematiek het hoofd te bieden, waaronder het Programma Aanpak Stikstof 2015-2021 (hierna: PAS), advisering door verschillende Adviescolleges, de Spoedwet aanpak stikstof (per 1 januari 2020) en de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (naar verwachting per 1 juli 2021). Tot slot volgen nog enkele afsluitende opmerkingen. Lees verder>>

De Omgevingswet; een kwestie van oerend hard deurdonderen!

Door: Robert Forkink

Een wandeling door Hummelo: het is mijn vaste corona-rondje geworden. Ik kan het iedereen aanraden. Een bezoek over landgoed Enghuizen, een koffie to-go bij hotel de Gouden Karper en natuurlijk poseren bij het standbeeld van Normaal. Als collega’s of klanten meewandelen dan gaan ze daar natuurlijk op de foto. Rock uit de Achterhoek, volle feesttenten, bierdouches. Ik ben er mee opgegroeid. Dat erfgoed geef ik graag door. Lees verder >>

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.