Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Start verkenning standaarden bodemdaling

Bodemdaling is een actueel probleem in veel delen van ons land, waar zowel overheden, bedrijven als particulieren mee te maken hebben. Klimaatverandering speelt hier een belangrijke rol in. OSKA (Overleg Standaarden Klimaatadaptatie) start in opdracht van Rijkswaterstaat een verkenning naar behoeften voor standaarden voor toepassing van innovatieve ophoogmaterialen om bodemdaling tegen te gaan.

NEN 22 december 2020

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

OSKA is een platform van bedrijven, overheden, kennisinstellingen en standaardisatie-organisaties. Het heeft als doel dat nieuwe inzichten over de effecten van klimaatverandering hun weg vinden in standaarden, zodat Nederland beter bestand wordt tegen de effecten van het veranderende klimaat.

Doel verkenning bodemdaling

In grote delen van Nederland daalt de bodem, waardoor bijvoorbeeld wegen verzakken en hoge kosten nodig zijn voor herstel. Dit proces wordt versterkt door klimaatverandering. Met innovatieve ophoogmaterialen kan bodemdaling worden verminderd. OSKA zal tijdens een verkenning in beeld brengen op welke punten overheden, bedrijven en kennisinstellingen behoefte hebben aan eenduidige afspraken over de eigenschappen van innovatieve ophoogmaterialen. Ook wordt er in beeld gebracht welke standaarden er al zijn en wat daarin geregeld is. Dit wordt verwerkt in een rapport met aanbevelingen om standaarden aan te passen of te ontwikkelen. Het rapport vormt de opstap om daadwerkelijk tot aanpassing van standaarden te komen. Het uiteindelijke doel is dat innovatieve ophoogmaterialen grootschalig op een verantwoorde en effectieve manier toegepast kunnen worden.

Deelname verkenning

Een werkgroep start binnenkort met de verkenning innovatieve ophoogmaterialen. Focus is daarbij gericht op aanleg van infrastructuur in stedelijk en landelijk gebied én met aandacht voor milieu-hygiënische eisen. Er zal gekeken worden naar standaarden voor de beoordelingsmechaniek voor technieken met neveneffecten om het vergelijken van de materialen/technieken mogelijk te maken.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.