Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Rijk grijpt in bij vergunningvrije schuttingen in bruidsschat

De bruidsschat maakte het makkelijker om vergunningvrij schuttingen te plaatsen, met potentieel grote gevolgen voor de ruimtelijke kwaliteit. Het Rijk lost dit nu op met een Vangnetregeling.

12 juni 2024

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Met een op 1 juni gepubliceerde Vangnetregeling wijzigt het ministerie van BZK de regels voor het vergunningvrij bouwen van een schutting. De plek waarop een schutting zonder vergunning mag worden neergezet, wordt gelijkgesteld met de lijn die het achtererfgebied bepaalt.

In februari berichtte PONT | Omgeving naar aanleiding van berichten van Wico Ankersmit, Directeur Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland, over vergunningvrije erfafscheidingen.

De bruidsschat omgevingsplan sprak bij het vergunningvrij bouwen van erfafscheidingen niet meer over “achter de voorgevelrooilijn”, maar over “achter de voorkant”. Die tekstuele wijziging (“schuttingtaal in de bruidsschat”, aldus Ankersmit), had potentieel vergaande gevolgen.

Erfscheidingen die in het zijerf van het gebouw worden geplaatst grenzend aan het openbare gebied, konden namelijk met de bruidsschat tot 2 meter hoog vergunningvrij geworden. Een verruiming van het vergunningvrij bouwen dus, met grote gevolgen voor de ruimtelijke kwaliteit.

De Vangnetregeling moet dit oplossen. De ”voorkant”-formulering leidde in de praktijk tot verwarring, staat in de tekst. “Om hierover duidelijkheid te bieden wordt de omschrijving van de lijn nader aangevuld, waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de begripsomschrijving van ‘achtererfgebied’.”

“De regels voor een vergunningvrije schutting zijn eigenlijk nog strenger geworden dan onder de Wabo, omdat nu niet de voorgevelrooilijn, maar de lijn van het achtererfgebied bepalend is voor een vergunningvrije schutting van maximaal 2 meter hoog”, duidt Ankersmit de wijziging op LinkedIn.

Ankersmit zegt desgevraagd tegen PONT | Omgeving dat hij de gang van zaken met de Vangnetregeling “vreemd” vindt. “Dit is niet in consulstatie geweest. En het gaat om de bruidsschat, dus dit is in principe nu aan gemeenten.”

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.