Menu

Zoek op
rubriek

NEPROM-reactie afbakening financiële bijdragen

De NEPROM heeft ingesproken in het kader van de consultatieronde. Zij wijst niet alleen op de gevolgen voor de onderwerpen betaalbaar wonen, woonlasten, woningbouwproductie en woningbouwprogramma’s, maar doet ook concrete voorstellen tot verdere afbakening van de regeling.

Neprom 6 juli 2020

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

In het kader van de Aanvullingswet grondeigendom is destijds en ondanks het nodige tegengeluid van de NEPROM, ingestemd met een amendement van de heer Ronnes (CDA) c.s. Dat maakt het voor gemeenten vanaf 1 januari 2022 mogelijk in een omgevingsplan regels te stellen over afdwingbare financiële bijdragen voor verbetering van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving.

De verdere uitwerking moest nog gebeuren in een nadere Algemene Maatregel van Bestuur. Bovengenoemde regeling lag tot en met 7 juli a.s. ter inspraak. De NEPROM heeft ingesproken in het kader van de consultatieronde. Zij wijst niet alleen op de gevolgen voor de onderwerpen betaalbaar wonen, woonlasten, woningbouwproductie en woningbouwprogramma’s, maar doet ook concrete voorstellen tot verdere afbakening van de regeling en herhaalt het verzoek om onder leiding van het Instituut voor Bouwrecht met andere stakeholders verder te werken aan een goede regeling. Het voorstel behoeft nadere precisering en verduidelijking van toepasselijke terminologie. Anders is niet alleen sprake van betaalplanologie en baatafroming, maar ontbreekt tevens een evenwichtige regeling die de onderhandeling tussen gemeenten en projectontwikkelaars goed stroomlijnt.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.