Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

NEPROM: Invoering Omgevingswet is onverantwoord

Een overhaaste invoering van de Omgevingswet draagt bij aan de dalende lijn van de woningbouwproductie. De NEPROM pleit voor uitstel van inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Neprom 28 september 2022

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

​De nieuwbouw van woningen kampt met een giftige cocktail. Door meerdere oorzaken daalt de woningbouwproductie. Overhaaste invoering van de Omgevingswet terwijl partijen daar nog niet klaar voor zijn draagt daaraan bij. De NEPROM, vereniging van projectontwikkelaars, pleit daarom voor uitstel van inwerkingtreding van de Omgevingswet.

De planning en besluitvorming met betrekking tot de Omgevingswet pakken niet goed uit volgens NEPROM-voorzitter Desirée Uitzetter: "De Eerste Kamer heeft onder voorbehoud op 1 november een debat ingepland staan over de beoogde inwerkingtreding per 1 januari. De tussenliggende periode van minder dan twee maanden is gewoon te kort voor een zorgvuldige overgang. Daarvoor is minimaal een termijn van zes maanden nodig, vanaf het moment dat alle systemen daarvoor gereed zijn." Al eerder gaf ook de Raad van State, het hoogste adviesorgaan van de regering, aan dat zij grote zorgen heeft over de invoering van de Omgevingswet omdat systemen nog niet gereed zijn.

Besluitvorming bij gemeenten stagneert

NEPROM-leden merken nu al dat projecten onder druk staan door de onzekerheid over de aanstaande inwerkingtreding van de wet. Zij kampen met stokkende besluitvorming en vergunningverlening bij gemeenten. "Bij veel gemeenten zijn de loketten al dicht voor nieuwe plannen en projecten", aldus Uitzetter. Vanuit gemeenten bereiken de NEPROM signalen dat lokale overheden achterlopen met de implementatie van de Omgevingswet en dat het Digitaal Stelsel Omgevingswet nog steeds niet gereed is.

Ambities raken verder uit beeld

"Omstandigheden op de woningmarkt veranderen snel. Stijgende prijzen van bouwmaterialen en energie en fors hogere hypotheekrentes zijn voorbeelden. Ook in het stikstofdossier is er ondertussen nog steeds geen oplossing", licht Uitzetter toe. Uitzetter wijst erop dat de torenhoge woningbouwambities van de Rijksoverheid en van ontwikkelaars zo steeds minder reëel worden. De komst van de Omgevingswet met een onverantwoord korte invoeringstermijn maakt de realisatie van die ambities nog veel ingewikkelder.

"De situatie is uiterst zorgelijk, maar de behoefte aan nieuwbouwwoningen wordt er niet minder om. Woningzoekenden worden vaker teleurgesteld en raken gefrustreerd", meldt Uitzetter. Daarom vraagt de NEPROM in een brief aan de Eerste Kamer om de inwerkingtreding van de Omgevingswet uit te stellen totdat verantwoorde invoering wel mogelijk is.

Publicatie

Brief aan de Eerste Kamer

Zie ook

Gemeenten zijn niet klaar voor invoering Omgevingswet (I&O Research)

Omgevingswet: De Avondshow met Arjen Lubach.

In gesprek met Eerste Kamerlid Mary Fiers (PvdA) over de Omgevingswet: ''Mijn missie: wetten toetsen op uitvoerbaarheid”

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.