Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Meer subsidie voor restauratie en herbestemming monumenten in Zuid-Holland

Het subsidieplafond voor de subsidieregeling 'restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland' is verhoogd met €2.816.957, zo heeft Provinciale Staten beslist op 14 juli 2021. Zo kan alsnog subsidie worden verstrekt aan de subsidieaanvragers die eerder waren geweigerd vanwege het bereiken van het toenmalige subsidieplafond.

Provincie Zuid-Holland 16 oktober 2021

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Gedeputeerde Staten heeft in navolging van dit amendement, met hun besluit van 5 oktober 2021, subsidie verleend voor de restauraties van:

Visscherij Maatschappij te Vlaardingen

Korenmolen Nooit Volmaakt te Gorinchem

Arcade-Galerij op de Rooms Katholieke Begraafplaats van Sint Petrusbanden te Den Haag

Neherlab Auditorium te Leidschendam

Korenmolen Windlust te Wassenaar

Koetshuis Landgoed De Horsten te Wassenaar

Toko Tjitjak van Diergaarde Blijdorp te Rotterdam

Meelpakhuis De Sleutels te Leiden

Gabry-orgel in de Laurentiuskerk te Bergambacht

Natte schietkatoenloods en hekwerk te Hellevoetsluis

Bomhospitaal te Hellevoetsluis

Zuidvleugel van het Weeshuis der Hervormden te Schiedam

Watertoren te Dirksland

Eendrachtsmolen te Zevenhuizen

Moreau-orgel in de St. Janskerk te Gouda

Vensters van de Nederlands Hervormde Kerk te Charlois (Rotterdam)

Molen Kyck over den Dyck te Dordrecht

Inlopen restauratieachterstand

Met het besluit om deze subsidieaanvragen alsnog te honoreren, zijn niet alleen deze rijksmonumenten geholpen maar wordt tevens een bijdrage geleverd aan het inlopen van de restauratieachterstand in Zuid-Holland. Op dit moment verkeert 12,8% van de rijksmonumenten in een slechte staat. Het streven van de provincie is om op termijn het percentage slecht of matig onderhouden monumentale gebouwen terug te brengen tot 10%.

Behoud, restauratie en herbestemming

Zuid-Holland is rijk aan monumentale gebouwen. De provincie Zuid-Holland zet zich actief in voor behoud, restauratie en herbestemming van rijksmonumenten. Zo voorkomen we leegstand en daarmee ongewenst verval. Rijksmonumenten vertellen het verhaal van Zuid-Holland en verlenen kwaliteit en identiteit aan hun omgeving. Wij koesteren deze monumenten, waaronder molens, landgoederen, kerkgebouwen en ons industrieel en agrarisch erfgoed.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.