Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Locaties voor 2.000 flexwoningen van Rijk druppelen langzaam binnen

Het Rijksvastgoedbedrijf kocht 2.000 flexwoningen in, maar raakte die vervolgens amper kwijt aan gemeenten en corporaties. Inmiddels zit er wel wat schot in de zaak. Er staan nog steeds niet meer dan honderd woningen, maar voor ruim 1.600 zijn nu contracten getekend of is de afname in voorbereiding. Of de woningen daadwerkelijk geplaatst gaan worden, is nog niet zeker.

18 september 2023

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Flexwoningen in Breda. Foto: G. Lanting / Wikimedia Commons

De cijfers komen uit een brief aan de Kamer van woonminister Hugo de Jonge. Steeds meer woningen vinden definitief een plekje binnen projecten van gemeenten, corporaties of het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), meldt de minister.

Het inkopen van de 2.000 flexwoningen door het Rijksvastgoedbedrijf kwam in augustus onder vuur te liggen. Het idee is dat de aanpak waarbij het Rijk de woningen voorfinancierde de bouw van tijdelijke woningen zou versnellen, maar de Volkskrant meldde dat dit was uitgelopen op een “fiasco”. Er lagen nog zo’n 1.900 flexwoningen in de opslag.

De Jonge erkende eerder dat het plaatsen van de woningen stroever liep dan gehoopt, maar beloofde wel vooruitgang. De cijfers die hij nu deelt, bevestigen dat beeld deels. Er zijn nog steeds slechts 84 woningen geplaatst, in Delft. Voor 744 woningen zijn inmiddels wel contracten getekend. Wanneer die precies geplaatst worden, is niet bekend. Een deel is wel al in aanbouw op locatie, meldt de minister.

Verder is er voor 876 woningen “concrete interesse” vanuit potentiële afnemers. Er worden nu gesprekken gevoerd tussen deze partijen en het Rijk, over afname, planning en leveringsovereenkomsten. Er zijn dus nog geen garanties dat deze woningen daadwerkelijk geplaatst worden.

Hetzelfde geldt voor de 288 RVB-woningen waarvoor überhaupt nog geen gesprekken worden gevoerd. De Jonge blijft hoopvol. Hij verwacht “dat met de huidige inspanningen het mogelijk is om voor het einde van het jaar voor alle woningen een afnamecontract getekend te hebben”.

Grote geldstromen naar flexwoningen

De flexwoningen die het RVB inkocht zijn onderdeel van de grote flexambities van De Jonge. Hij wil dat er tot en met 2024 minimaal 37.500 nieuwe flexwoningen in Nederland worden gebouwd. Een fikse opgave, waar de overheid hard aan moet trekken. In zijn brief meldt de minister dat er in 2022 ongeveer 3.400 flexwoningen werden gebouwd. In de eerste helft van 2023 werden er nog eens 2.100 opgeleverd.

Met de plancapactiteit voor de rest van 2023 (12.000 flexwoningen) en 2024 (16.000) komt de teller wel bijna op het streefcijfer van de minister. Maar zowel harde als zachte plancapaciteit zijn verre van een garantie dat de woningen daadwerkelijk gebouwd worden, erkent de minister.

De toename in plannen stemt volgens hem positief. “Maar [het] moet nog daadwerkelijk leiden tot de realisatie van flexwoningen voor diegenen die het nodig hebben. Het blijft daarom een gezamenlijke opgave van overheden, corporaties, andere investeerders en de bouwsector, om de realisatie van deze woningen ook mogelijk te maken”, aldus De Jonge.

Met de flexplannen van het Rijk zijn grote geldstromen gemoeid, bleek eerder uit onderzoek door PONT | Omgeving. Via verschillende regelingen, waaronder die voor de RVB-woningen, stelt de landelijke overheid bijna 1 miljard euro beschikbaar voor tijdelijke huisvesting. De Rijksbijdragen per flexwoning zijn relatief hoog in vergelijking met die voor permanente huisvesting uit de Woningbouwimpuls, en bovendien zijn de Rijksinvesteringen niet zonder risico.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.