Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaar stellen (LVBB) in productie

Op donderdag 3 december heeft het programma Aan de slag met de Omgevingswet een belangrijke mijlpaal bereikt. De Invoeringsregeling is officieel bekendgemaakt via de Landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaar stellen (LVBB). Voor het bekendmaken van deze regeling zijn voor het eerst DSO-componenten van de landelijke voorziening van het Digitaal stelsel Omgevingswet (DSO) in productie genomen. Dit zijn componenten van KOOP (LVBB), Kadaster en Rijkswaterstaat.

Aan de slag met de Omgevingswet 3 december 2020

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Omgevingsregeling en Invoeringsregeling

De invoeringsregeling regelt het overgangsrecht en zorgt voor het intrekken en wijzigen van regelingen die opgaan in het stelsel van de Omgevingswet. Daarnaast vult de Invoeringsregeling de Omgevingsregeling aan.

De omgevingsregeling is in november 2019 als 1e regeling van de Omgevingswet in de STOP/TPOD-standaard op www.officielebekendmakingen.nl gepubliceerd. Ook de authentieke PDF was gebaseerd op STOP XML.

De wijzigingen en aanvullingen op de Omgevingsregeling zijn voor het eerst in de PDF en de HTML in renvooi weergegeven. Hierbij is gebruik gemaakt van de renvooiservice van KOOP.

Ondertekeningsviewer

Speciaal voor het ondertekenen van de Invoeringsregeling heeft KOOP voor de bewindslieden die de Invoeringsregeling ondertekenen een Ondertekeningsviewer ontwikkeld. Met deze viewer kan de regeling in PDF worden gelezen en kunnen de Geografische Informatie Objecten (GIO’s) gecontroleerd worden voor ondertekening.

Landelijk platform voor overheidspublicaties

Overheden publiceren vanaf 2021 officiële documenten via het platform voor overheidspublicaties: de Landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaar stellen (LVBB). Omgevingswetbesluiten die overheden publiceren, komen via deze landelijke voorziening ook in het digitaal stelsel en het Omgevingsloket. Iedereen kan daar de regels uit Omgevingswetbesluiten bekijken via het onderdeel Regels op de kaart.

Overheden kunnen via de LVBB besluiten uploaden, valideren, bekendmaken, consolideren en beschikbaar stellen. De LVBB wordt ontwikkeld in het kader van de Omgevingswet. De ambitie is deze voor alle wet- en regelgeving van Nederland in te zetten.

STOP/TPOD-standaarden


De Rijksoverheid wil dat de uitwisselingsstandaard voor overheidspublicaties zoals omgevingswetbesluiten breder toepasbaar is dan alleen het domein van de Omgevingswet. Daarom is samen met KOOP - het kennis- en exploitatiecentrum voor Officiële Overheidspublicaties - een generieke standaard ontwikkeld die voor alle officiële overheidspublicaties gaat gelden.

KOOP ontwikkelt samen met Geonovum de STOP/TPOD-standaarden en Geonovum: Standaarden voor Overheidspublicaties (STOP) en Toepassingsprofielen voor Omgevingsdocumenten (TPOD).

Nieuwe standaarden voor alle bestuurslagen

Alle gemeenten, provincies, waterschappen, maar ook ministeries en andere overheidsorganisaties krijgen straks met de standaard te maken. Want alle officiële publicaties die zij uitgeven, moeten voldoen aan de afspraken die in de standaard zijn vastgelegd.

Daarnaast is de standaard relevant voor het bedrijfsleven. Bijvoorbeeld voor stedenbouwkundige bureaus en milieubureaus die in opdracht van overheden omgevingsplannen en -visies ontwikkelen of onderzoek doen. De officiële overheidspublicaties die volgens de standaard worden opgesteld, worden verzameld in een register. Daarin zijn alle publicaties op te zoeken, in te zien en op te vragen. Dit register wordt gebouwd door het Kadaster en KOOP.

Meer informatie

Invoeringsregeling Omgevingswet - Staatscourant 3 december 2020

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.