Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Invoeringsregeling Omgevingswet gepubliceerd in Staatscourant

De Invoeringsregeling Omgevingswet is op 3 december 2020 gepubliceerd in de Staatscourant. Hiermee zijn alle onderdelen van het invoeringsspoor van de wet gereed. Dit spoor regelt de overgang van de bestaande naar de nieuwe wetgeving.

Aan de slag met de Omgevingswet 3 december 2020

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

De Invoeringsregeling wijzigt de Omgevingsregeling en vult deze op onderdelen aan. Daarnaast regelt de Invoeringsregeling het overgangsrecht. Ook zorgt de Invoeringsregeling ervoor dat bepaalde regelingen worden gewijzigd of ingetrokken. Om de Invoeringsregeling zo inzichtelijk en gebruiksvriendelijk mogelijk te maken voor professionals, zijn de regels geordend naar doelgroep – initiatiefnemers en bestuursorganen – en vervolgens naar onderwerp.

Aanvullingen op Omgevingsregeling


De Omgevingsregeling had al 6 inhoudelijke thema’s: aanwijzing en geometrisch begrenzen van locaties, regels voor het verrichten van activiteiten, gegevensverstrekking, meet- en rekenregels voor besluiten, monitoring en informatie en financiële bepalingen.

De Invoeringsregeling vult deze thema’s op onderdelen aan. Zo wijst de regeling locaties voor cultureel erfgoed en beperkingengebieden bij spoorwegen aan. En geeft de regeling aan welke aanvraagvereisten er gelden voor bepaalde activiteiten waarvoor een vergunning nodig is, zoals bouwactiviteiten. Ook staan er tarieven in voor de vergunningen voor activiteiten waarvoor het Rijk bevoegd gezag is. Bijvoorbeeld het aanleggen van elektriciteitskabels langs een hoofdspoorweg.


Ook voegt de regeling een nieuw thema toe: de regels voor de juridische borging van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Vervolgens zal de Omgevingsregeling vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet nog worden aangevuld door de regelingen uit de aanvullingssporen geluid, bodem, natuur en grondeigendom.

Invoeringsregeling in renvooi


De Invoeringsregeling is het eerste wetgevingsproduct uit de stelselherziening waarbij gewerkt wordt met een zogeheten renvooi. Hierdoor is eenvoudig te zien wat de aanpassingen zijn ten opzichte van de Omgevingsregeling.

Geconsolideerde versie en webcollege


Binnenkort verschijnt de geconsolideerde versie van de Omgevingsregeling, inclusief de regels uit de Invoeringsregeling, op de website van Aan de slag met de Omgevingswet. In december komt ook een webcollege over de Omgevingsregeling online.

Meer informatie

Invoeringsregeling Omgevingswet - Staatscourant

Landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaar stellen (LVBB) in productie

Download de Infographic van de Invoeringsregeling.

Download de infographic Thema's in de Invoeringsregeling

De Invoeringsregeling voegt nieuwe regels toe aan de zes thema's van de Omgevingsregeling en voegt daarnaast een nieuw thema toe, namelijk het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.