Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Highlights stikstofbrief

Enkele in het oog springende punten van de stikstofbrief die op 25 november bekend is gemaakt:

26 november 2022

Blog

Blog


* intern salderen wordt per 1 januari 2024 vergunningplichtig
* een groot deel van de PAS-melders wordt gelegaliseerd, een deel dus niet
* voor deze laatste groep volgt een schaderegeling
* een financieel ruime regeling voor bedrijfsbeëindiging van piekbelasters (agrarisch én industrieel)
* aanscherping van de vergunningen van 50 tot 60 industriële piekbelasters (bovenwettelijke eisen)
* vergunningaanvraag wordt vereenvoudigd (standaardisatie, ‘generieke voortoets’)
* eerste recht op koop van stikstofruimte voor de (rijks)overheid
* mogelijk ook een voorkeursrecht op agrarische grond
* latente ruimte wordt aangepakt
* afroompercentage bij extern salderen wordt verhoogd naar 40%
* extern salderen met ‘slapende vergunningen’ wordt onmogelijk gemaakt
* register van stikstofbanken wordt doorontwikkeld
* vergunningaanvraag voor emissiearm stalsysteem (alle typen) moet passend worden beoordeeld (verwijzing naar Rav-lijst volstaat niet)
* actualisatie van AERIUS Calculator en Monitor uitgesteld naar de week van 24 januari 2023

Een nadere duiding volgt!

Lees hier de kamerbrief.

Lees ook:

Einde stikstofimpasse bouw en infra lijkt in zicht

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.