Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Het jaar waarin het afstel van de omgevingswet wordt bekendgemaakt

In zijn brief van 28 november 2022 (33 118, EP) schrijft minister De Jonge dat hij in de tweede helft van januari 2023 het ontwerp koninklijk besluit met inwerkingtredingsdatum 1 juli 2023, samen met de voortgangsrapportages, de uitkomsten van het IKT 3 en de ervaringen van het oefenen en testen in brede zin, het parlement zal toezenden. Blijkbaar wist de minister toen al dat de uitkomsten van het IKT 3 positief zullen zijn, het oefenen fantastisch zal verlopen en het testen zeer succesvol zal worden afgerond.

2 januari 2023

Opinie

Opinie

In zijn brief van 16 december 2022 (33 118, ER) wordt nog wel gesproken over de tweede helft van januari, maar geen datum van inwerkingtreding meer genoemd. Dat is verstandig, omdat het de minister duidelijk zal zijn (gemaakt) dat eerst ná kennisneming van de rapportages, uitkomsten en resultaten een goede beslissing kan worden genomen (OF er wel een ontwerp-koninklijk besluit naar buiten kan worden gebracht en ZO JA) welke datum zal worden genoemd.

ADVIESCOLLEGE ICT-TOETSING

In de brief van het adviescollege van 10 oktober 2022 (33 118, EJ) staat dat indien besloten wordt tot invoering op of kort na 1 januari 2023 maximaal dient te worden ingezet op het oplossen van tekortkomingen in het DSO. De minister ziet 1 juli 2023 waarschijnlijk als een datum kort na 1 januari 2023. Reden om die datum nog even niet uit de lucht te halen.

Interessant is vooral het tweede deel van het advies: “Indien besloten wordt tot verdergaand uitstel adviseren wij de tijd te nemen voor een fundamentele heroriëntatie”. Het college adviseert om daarbij niet uit te gaan van een grand design, maar een sterk vereenvoudigd stelsel te ontwerpen. Daar is wel wat tijd mee gemoeid, tijd die de minister absoluut niet wil nemen.

SCHAAKMAT

Het is verstandig zijn om te luisteren naar de roep uit het veld om uitstel, de VNG-motie Eindhoven/Tilburg (6 maanden voorbereidingstijd tussen definitief KB en datum inwerkingtreding) en om de DSO-resultaten af te wachten. Maar dat leidt onherroepelijk tot een verdergaand uitstel.

Maar als dat verdergaand uitstel op zijn beurt niet leidt tot een fundamentele heroriëntatie, maakt de minister opnieuw duidelijk geen boodschap te hebben aan de adviezen van het door de Eerste Kamer ingeschakelde college.

Het is de EK, niet de MVRO, die beslist over de datum van inwerkingtreding.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.