Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Antwoorden op Kamervragen over implementatie Omgevingswet

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over de implementatie van de Omgevingswet. De leden van de vaste commissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving en voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben de vragen gesteld.

16 december 2022

Kamerstuk: kamervraag

Kamerstuk: kamervraag

De leden van de vaste commissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving en voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben kennisgenomen van uw brief van 14 oktober 2022 waarin u de Kamer informeert over de nieuw beoogde datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet, zijnde 1 juli 2023, en waarbij u als bijlagen de toegezegde voortgangsinformatie en diverse extern uitgevoerde rapporten, inclusief beleidsreactie waar dit nodig is, aan de Kamer doet toekomen. Daarnaast hebben voormelde commissies kennisgenomen van uw brief van 14 oktober 2022 waarin u antwoord geeft op eerder door de commissies gestelde schriftelijke vragen. Naar aanleiding hiervan wensen de leden van de fracties van GroenLinks, de PvdA en de PvdD de regering de volgende vragen te stellen.

Download hier de vragen en antwoorden

Beslisnota inzake Afschrift van de beantwoording van de vragen van de Eerste Kamer over de implementatie van de Omgevingswet van 16 november 2022

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.