Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Eerste Kamer stemt in met Ontwerpbesluit Wkb

De Eerste Kamer heeft op 23 november de voorhang van het Ontwerpbesluit kwaliteitsborging formeel afgerond. Het besluit gaat naar de Raad van State voor advies en de Regeling kwaliteitsborging – met onder meer de opleiding- en ervaringseisen voor kwaliteitsborgers – kan worden gepubliceerd voor consultatie.

VNG 24 november 2021

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Na advies van de Raad van State zal zo spoedig mogelijk het deel benodigd voor het instellen van de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (Tlokb) worden gepubliceerd en in werking treden. De TloKB kan vervolgens de formele toelating van instrumenten voor kwaliteitsborging tot het stelsel afronden.

De komende maanden wordt met alle betrokken partijen onverkort ingezet op het oefenen met de Wkb in proefprojecten en het oplossen van de laatste aandachtspunten.

De commissie spreekt ook uit dat zij door de minister van BZK middels de monitoringsrapportage geïnformeerd wenst te worden over het advies van de Raad van State en over de mate waarin de inbreng vanuit de commissie in het uiteindelijke Besluit is verwerkt.

Lees meer

Verslag van een mondeling overleg: Wijziging van de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen en de versterking van de positie van de bouwconsument (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen)

Kamerbrief over proefprojecten Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Antwoord op Kamervraag over toetsen bouwmelding door gemeenten

Brief van de Eerste Kamer aan minister Ollongren over de Wkb

Antwoorden op nadere vragen over het Ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen

Bijlage

Korte aantekening Wkb vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 23 november 2021

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.