Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Besluit voor publiekrechtelijk afdwingbare financiële bijdragen in consultatie

Vandaag, 9 juni 2020, start de internetconsultatie van het besluit voor publiekrechtelijk afdwingbare financiële bijdragen. Het besluit wordt geïntegreerd in het Omgevingsbesluit. Iedereen die dat wil kan tot 7 juli 2020 reageren op het concept van dit besluit.

Omgevingswetportaal 9 juni 2020

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Besluit publiekrechtelijk afdwingbare financiële bijdragen

Het besluit voor publiekrechtelijk afdwingbare financiële bijdragen is een uitwerking van het amendement van de leden Ronnes c.s. dat bij de behandeling van het wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet is aangenomen. Naar de consultatiepagina financiële bijdragen.

Dit besluit vult het Omgevingsbesluit aan met regels over van ontwikkelingen waarvoor de gemeente een financiële bijdrage publiekrechtelijk kan afdwingen via het omgevingsplan van initiatiefnemers van bouwactiviteiten. Die categorieën zijn in dit besluit limitatief opgenomen. Voor andere categorieën van ontwikkelingen kan er geen financiële bijdrage worden afgedwongen.

Uitwerking van amendement

Bij de behandeling van het wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet is het amendement Ronnes c.s.(Kamerstukken II 2019/2020, 35 133, nr. 34) aangenomen. Hiermee is het mogelijk om financiële bijdragen publiekrechtelijk af te dwingen via het omgevingsplan van initiatiefnemers van bouwactiviteiten voor categorieën van ontwikkelingen ter verbetering van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. In het amendement is die bevoegdheid ingekaderd. Zo mag de bijdrage alleen afgedwongen worden als er een functionele samenhang is tussen de activiteit en de concrete ontwikkeling. Het amendement geeft de opdracht om bij besluit categorieën van ontwikkelingen aan te wijzen die de kwaliteit van de fysieke leefomgeving verbeteren.

Besluit publiekrechtelijk afdwingbare financiële bijdragen en Omgevingsbesluit

De regels in het besluit publiekrechtelijk afdwingbare financiële bijdragen worden opgenomen in het Omgevingsbesluit. Dat besluit bevat, als gevolg van het Aanvullingsbesluit grondeigendom, onder andere regels over kostenverhaal en de vrijwillige financiële bijdrage. De parlementaire behandeling van die onderdelen vond begin dit jaar plaats. De planning is om het besluit publiekrechtelijk afdwingbare financiële bijdragen rond het najaar aan de Tweede en Eerste Kamer aan te bieden.

Vernieuwing van het omgevingsrecht

Het Besluit publiekrechtelijk afdwingbare financiële bijdragen maakt samen met de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet onderdeel uit van de vernieuwing van het stelstel van het omgevingsrecht.

Het harmoniseren en vereenvoudigen van de regels voor het grondbeleid draagt bij aan de inzichtelijkheid en het gebruiksgemak van het omgevingsrecht. Door de instrumenten voor grondbeleid op te nemen in het systeem van de Omgevingswet stimuleren we een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving.

De inwerkingtredingsdatum voor het stelsel van de Omgevingswet, waarvan deze regeling een onderdeel wordt, is 1 januari 2022. Het Aanvullingsspoor grondeigendom wordt ontwikkeld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel delen